Aanleiding voor het cameratoezicht is een aantal overvallen en de overlast in het centrum, met name rond de Brink. (Foto: HV Almere)
Aanleiding voor het cameratoezicht is een aantal overvallen en de overlast in het centrum, met name rond de Brink. (Foto: HV Almere)

Tijdelijk cameratoezicht in centrum Haven

Algemeen

Burgemeester Ank Bijleveld heeft besloten om per 12 augustus 2022 tijdelijk cameratoezicht in het centrum van Almere Haven in te voeren. De aanleiding hiervoor is een aantal (pogingen tot) overvallen en de overlast in het centrum. Deze overlast speelt zich voornamelijk af rond de Brink.

Op basis van een analyse over de veiligheid in het centrum van Almere Haven heeft de burgemeester geconcludeerd dat het instellen van tijdelijk cameratoezicht in verhouding staat tot de ernst van de misdrijven en de overlast. Het is onderdeel van een breder pakket aan veiligheidsmaatregelen in het centrum van Almere Haven.

De camera’s zullen van 12 augustus tot 15 maart 2023 worden geplaatst. Gedurende deze periode zal de veiligheidssituatie mede op basis van het cameratoezicht worden gemonitord. Voordat het tijdelijk cameratoezicht afloopt zal de burgemeester op basis van een nieuwe veiligheidsanalyse met de politie en het Openbaar Ministerie afstemmen om welke interventies de veiligheidssituatie in het centrum van Almere Haven op dat moment vraagt.  

Meer informatie over het tijdelijke cameratoezicht is te vinden op www.veilig.almere.nl, onder ‘Stadstoezicht en cameratoezicht’.