Afbeelding

College Almere neemt ontslag na Floriade-debacle

Algemeen

Het college van burgemeester en wethouders heeft zojuist haar ontslag aangeboden naar aanleiding van het Floriade-debacle. Vandaag werd bekend dat de lage bezoekersaantallen leiden tot een grote financiële tegenvaller met een extra verwachte kostenpost van bijna 34 miljoen euro. “Wij vinden dat wij onze verantwoording moeten nemen”, meldt het college aan de gemeenteraad.

“Dit is het grootste financiële debacle dat deze stad ooit gekend heeft en daar is het college collectief bestuurlijk verantwoordelijk voor”, reageert Toon van de Dijk van de PVV. Hij stelt dat faillissement moet worden aangevraagd voor de Floriade BV. “Er is maar één scenario mogelijk, de poorten sluiten en onmiddellijk beginnen met bouwen van woningen. Almere zal erom juichen.”

René Eekhuis van Respect Almere voegt daaraan toe dat hij zou verwachten dat de directie van de Floriade BV ook ontslag zou nemen. “Want die zijn net zo schuldig. Nog eens 34 miljoen extra betalen gaan we niet doen. We hebben eerder een motie aangenomen dat er geen extra geld meer naar de Floriade zou gaan.”

Lening

In een raadsbrief meldt het college echter dat zij op 14 juni besloten heeft om € 5,2 miljoen uit te lenen aan de Floriade BV. “We hadden u hierover in de tweede kwartaalrapportage willen informeren, we doen dat uiteraard nu”, licht Floriade-wethouder Jan Hoek toe. “Wij hebben hiervoor een onttrekking gedaan uit de risicoreserve. Met deze middelen kan de BV tot half juli doorgaan met de exploitatie van het evenement.”

‘Doorgaan met Floriade’

Volgens Hoek is het wat het college betreft in het belang van de stad om door te gaan met de Floriade. “Het alternatief is niet in belang van de stad. Bij een faillissement zien we namelijk helemaal geen geld van de BV meer terug, moeten we rekening houden met een aantal grote claims en flinke imagoschade.” Hoek geeft daarbij aan nog steeds vertrouwen te hebben in de directie van de Floriade om die klus te klaren. Veel vertrouwen hebben de raadleden in elk geval niet in de plannen die er nu liggen om de komende maanden meer bezoekers naar de wereldtuinbouwtentoonstelling te trekken.