Een impressie van de twaalf meter lange elektrische stadsbussen van BYD. (Foto: BYD)
Een impressie van de twaalf meter lange elektrische stadsbussen van BYD. (Foto: BYD)

Provincies zijn ellende met BYD-bussen zat

Algemeen

De provincies Overijssel en Gelderland hebben busmaatschappij Keolis in gebreke gesteld vanwege de voortdurende problemen met de bussen van het Chinese merk BYD. Als Keolis niet op tijd de bussen repareert dan leggen deze provincies een boete op. Dit heeft ook gevolgen voor Flevoland.

Flevoland is geen direct betrokken partij, maar de bussen vallen wel onder de overnameregeling die onderdeel is van de lopende aanbesteding, waar Provincie Flevoland medeopdrachtgever van is. De toekomstige vervoerder zal de BYD-bussen vanaf december 2023 ook in de Flevoland inzetten. In Almere gebruikt Keolis (AllGo) ook een aantal BYD-bussen.
Gedeputeerde Staten van de drie provincies hechten veel waarde aan de inzet van betrouwbare bussen en willen een (mogelijk) nieuwe vervoerder niet belasten met de huidige problemen van de BYD-bussen.

Boete

De provincies willen Keolis een boete opleggen van 5.000 euro per bus als de bus voor 31 maart niet aan de eisen voldoet. Het boetebedrag kan met 259 BYD-bussen oplopen tot maximaal  1.259.000, euro. Volgens de Provincie Flevoland leiden de problemen met de bussen tot imagoschade dat ook uitstraalt op de provincie.
Keolis heeft vijftien dagen de tijd om schriftelijk te reageren op de ingebreke stelling. Daarin moet worden aangegeven wat er is gedaan om de problemen te voorkomen, hoe deze worden opgelost en binnen welke termijn. Op het moment dat Keolis niet (op tijd) met een reactie op het voornemen komt of als de problemen niet binnen de gestelde termijn zijn verholpen, gaan de provincies over tot het opleggen van een boete. De uiteindelijke hoogte van deze boete is afhankelijk van het aantal bussen dat op dat moment nog niet voldoet aan de concessie-eisen.