De AH zit nu nog aan het 's Hertogenboschplein. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)
De AH zit nu nog aan het 's Hertogenboschplein. (Archieffoto: Almere DEZE WEEK)

Bezwaar tegen verplaatsing AH in Stedenwijk

Algemeen

De verhuizing van tennisvereniging Het Nieuwe Land (HNL) naar het stadsdeel Poort maakt de weg vrij voor de verplaatsing van de AH-supermarkt van het ’s Hertogenboschplein naar de plek van het tenniscomplex langs de Stedendreef. Daar is echter bezwaar tegen.

Het bezwaar is afkomstig van supermarkten in de omgeving, zoals die in winkelcentrum Muziekwijk en de AH in Kruidenwijk. Dat zijn rechtstreekse concurrenten van de AH in Stedenwijk die eigendom is van projectontwikkelaar Bun. De partijen hebben hun bezwaren kenbaar gemaakt in een brief aan de gemeenteraad. Volgens beide partijen is de verhuizing onwenselijk en is het in strijd met de gemeentelijke Detailhandelsvisie die in 2020 werd vastgesteld. De gemeente baseerde zich daarbij op een onderzoek dat werd uitgevoerd door het Bureau Stedelijke Planning (BSP). Dat concludeerde dat de verhuizing van de AH in Stedenwijk ‘verantwoord’ is.

Adviesbureau

De bezwaarmakers hebben het BSP-rapport laten controleren door een adviesbureau. Die komt tot de conclusie dat het BSP-onderzoek onvolledig is en bovendien niet onafhankelijk omdat het mede in opdracht is uitgevoerd door Bun. Daarnaast vinden ze dat er niet rekening gehouden is met de gevolgen van de verhuizing voor andere ondernemers. Ook wordt gesteld dat de keuze voor de ontwikkeling langs de Stedendreef uitsluitend op economische gronden gemaakt is. ‘Niet alleen de noodzaak ontbreekt, maar het heeft grote effecten op de structuur’, aldus de bezwaarmakers die ook vrezen dat – bij goedkeuring - de gemeente in de toekomst geen verzoeken meer kan weigeren van andere supermarkten die zich langs een dreef willen vestigen.De briefschrijvers roepen de gemeenteraadsleden op aan de noodrem te trekken en de wethouder te verzoeken om de gesprekken met Bun te staken totdat de raad zich heeft uitgesproken over de kwestie.