Afbeelding
AlmereZaken

WW-uitkeringen in Flevoland gedaald

Algemeen

Eind februari 2017 is het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland uitgekomen op 10.958. Dat betekent een daling van 1,7 % ten opzichte van eind januari 2017. De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen komt met 0,7% lager uit dan in Flevoland.

Het aantal lopende WW-uitkeringen bedraagt eind februari 10.958 voor de provincie Flevoland. Dit zijn 193 WW-uitkeringen minder dan een maand eerder (-1,7%). Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, komt daarmee uit op 5,0% voor Flevoland en 4,7% voor geheel Nederland.
In februari 2016 waren er in Flevoland 12.129 lopende WW-uitkeringen. In een jaar tijd is er een daling van 1.171 uitkeringen (-9,7%) te zien. In geheel Nederland waren er eind februari 2017 415.801 uitkeringen. Op jaarbasis komt de afname van het aantal WW-uitkeringen voor geheel Nederland met 11,5% hoger uit dan in Flevoland. In alle gemeenten in Flevoland daalde in februari 2017 het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met een jaar eerder. De daling van het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis is relatief het grootst in de gemeenten Urk (-28,2%) en Noordoostpolder (-13,0%). Voor de gemeente Zeewolde (-1,9%) is de daling relatief gezien het geringst. In januari 2017 kende Zeewolde als enige gemeente nog een stijging van de WW-uitkeringen op jaarbasis. In absolute aantallen was de daling van het aantal uitkeringen bij de gemeente Almere het grootst (-572).
Grote daling WW-uitkeringen in bouwnijverheid
De daling van het aantal WW-uitkeringen is in alle sectoren in Flevoland zichtbaar. De grootste procentuele daling deed zich voor in de sector bouwnijverheid (-28%). Ook in het onderwijs (-19%), landbouw (-15%), horeca en gezondheidszorg, welzijn & cultuur (beide -14%) daalde in februari 2017 het aantal WW-uitkeringen in vergelijking met een jaar eerder. In absolute aantallen was de daling van het aantal WW-uitkeringen in Flevoland het grootst in de finaciële en zakelijke diensten (-385) en gezondheidszorg, welzijn & cultuur (-315).