Afbeelding
AlmereZaken

Minder vacatures, meer WW-uitkeringen in Flevoland

Algemeen

De coronacrisis heeft flinke impact op de arbeidsmarkt. Ondanks de dempende werking van steunmaatregelen, is het aantal WW-uitkeringen in de eerste maanden van de crisis toegenomen en het aantal vacatures gedaald. Ook in de komende periode zal deze tendens zich voortzetten. Dat valt op te maken uit de jaarlijkse UWV-publicatie ‘Regio in Beeld’.

Met Regio in Beeld schetst UWV voor elke regio de arbeidsmarktontwikkelingen. De verschillen tussen regio’s worden voor een groot deel bepaald door de samenstelling van de werkgelegenheid. Bijvoorbeeld door de bedrijven die in de regio gevestigd zijn. In regio’s met veel werkgelegenheid in sectoren zoals zorg & welzijn, openbaar bestuur en onderwijs zal de vraag naar personeel (nog steeds) relatief groot zijn. Regio’s met veel banen in sectoren zoals zakelijke diensten, cultuur, sport & recreatie, horeca & catering en vervoer, zullen de werkgelegenheid sneller zien afnemen.

Opgelopen

In de arbeidsmarktregio Flevoland bedroeg het werkloosheidspercentage eind vorig jaar 2,8%. In september is dat opgelopen tot 3,6%. In vergelijking met vorig jaar september steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.617, ofwel 24,4%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 19,3%. Het aantal online vacatures nam af van 4.529 in januari 2020 tot 3.521 in september van dit jaar; een daling met ruim 22%.

Flevoland

Werkgevers én werknemers in de horeca, schoonmaak en uitzendbranche behoorden tot de eersten die geraakt werden. Maar ook de detailhandel (non-food) en de economisch-administratieve sector ondervinden steeds meer de impact van de coronacrisis. In deze sectoren werken vaak veel jongeren in flex- of uitzendcontracten. Werkgevers nemen in economisch moeilijke tijden vaak het eerst afscheid van deze werknemers. Voor werkzoekenden uit deze sectoren zal het op korte termijn moeilijk zijn om in hun oude sector of functie terug te keren.

Stijging WW

Hoewel het aantal WW-uitkeringen de laatste maanden stabiliseerde, verwacht UWV dat het aantal uitkeringen in 2021 oploopt. Daar staat tegenover dat er nog steeds werkgevers zijn die staan te springen om personeel. Mensen die hun baan hebben verloren en een uitkering aanvragen bij UWV, kunnen hulp krijgen bij het vinden van werk. De geboden ondersteuning varieert van adviesgesprekken en online trainingen tot het maken van competentie- en interessetests. Ook brengt UWV in kaart wat kansrijke en minder kansrijke beroepen zijn en met een overzicht van overstapberoepen doet UWV suggesties op basis van het werk dat iemand eerder heeft verricht.