Afbeelding
AlmereZaken

Aantal WW-uitkeringen in Flevoland 18% gestegen

Algemeen

Het UWV heeft bekend gemaakt dat in maart het aantal WW-uitkeringen in de provincie Flevoland vrijwel gelijk is gebleven. Op jaarbasis stegen de WW-uitkeringen echter wel sterker dan het landelijk gemiddelde. Eind maart 2021 verstrekte UWV 8.192 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Ten opzichte van vorige maand bleef dit aantal vrijwel gelijk (-3 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 1,4%.Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen hoger.

De stijging in Flevoland is op jaarbasis 17,9%, oftewel 1.242 uitkeringen. Deze toename is bijna 6% groter dan de landelijke stijging het afgelopen jaar.

Kansen

Op de huidige arbeidsmarkt zijn er nog kansrijke beroepen waarvoor geen middelbaar of hoger diploma wordt gevraagd. Dat biedt kansen voor mensen die een dergelijk diploma niet hebben. In Flevoland gaat het daarbij om ruim één op de drie personen met een WW-uitkering. UWV verstrekte eind maart 2021 in de provincie Flevoland 2.116 WW-uitkeringen aan werkzoekenden zonder startkwalificatie. Dit zijn mensen van wie het hoogst behaalde diploma mbo-1 niveau is. Dat is ruim één op de drie WW-uitkeringen in Flevoland waarvan het opleidingsniveau bekend is. Dit aandeel is vergelijkbaar met het gemiddelde voor heel Nederland.

 

Startkwalificatie

De huidige arbeidsmarkt biedt kansen voor werkzoekenden zonder startkwalificatie. De aanduiding ‘startkwalificatie’ geeft al aan dat mensen zonder minimaal opleidingsniveau mbo-2 moeilijk een duurzame positie op de arbeidsmarkt kunnen verwerven. Toch wordt ook op de huidige arbeidsmarkt nog personeel gevraagd voor beroepen waarvoor geen middelbaar of hoger diploma is vereist. UWV bracht die beroepen in beeld. Voorbeelden van dergelijke kansrijke beroepen in Flevoland zijn fiets- & brommerkoeriers, huishoudelijk medewerkers thuiszorg en gespecialiseerde schoonmakers. Hoewel aan deze beroepen dus nauwelijks tot geen opleidingseisen zijn verbonden, vragen ze meestal wel flinke fysieke fitheid. Ook de tijdstippen en locaties waar het werk in sommige van deze beroepen wordt verricht, vragen vaak een flexibele opstelling.