Het provinciehuis in Lelystad. (Foto: aangeleverd)
Het provinciehuis in Lelystad. (Foto: aangeleverd)

Provincie dreigt in te grijpen als financiële situatie niet beter wordt

Politiek

De provincie dreigt met ingrijpen als de financiële situatie van Almere niet snel beter wordt. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan het college van Burgmeester en Wethouders. De gemeenteraad wil volgende week een debat over de waarschuwingsbrief.

Almere kampt met grote financiële problemen. De buffer is nagenoeg leeg en er moet fors bezuinigd worden. Daarnaast komt 2026 snel dichterbij. Dat wordt wel het ‘ravijnjaar’ genoemd omdat veel overheidstaken op het bordje van lokale overheden komen.
De provincie wil op korte termijn van de gemeente horen hoe de financiële problemen het hoofd geboden gaan worden. Wordt dat niet afdoende gedaan, dan kan vanuit het provinciehuis Almere onder financieel toezicht worden geplaatst.

Begroting niet goedkeuren

Met de controle voert het provinciebestuur haar wettelijke taak uit. Gedeputeerde Staten moet tijdig in actie komen als de financiële situatie van een gemeente verslechtert. ‘De afgelopen jaren bevestigen dat in de jaarrekening (meestal) geen sprake is van een structureel financieel evenwicht en dat uw gemeente teveel afhankelijk is van incidentele overschotten vanuit het Grondbedrijf’.
Als er geen sprake is van herstel zal het provinciebestuur de begroting niet goedkeuren. Dan is Almere minder vrij om zelf over de uitgaven te beslissen.

Politiek

Het provinciehuis is niet alleen bezorgd over de financiën van de stad, ook de politieke situatie baart zorgen. Zeker gelet op de Jeugdzorg, waar nog miljoenen op bezuinigd moeten worden.  
Almere krijgt het dringende advies om voor het zomerreces met concrete bezuinigingsvoorstellen te komen. Daarna worden vervolgstappen bekeken.

De gemeenteraad wil volgende week een debat voeren over de ontstane situatie.