Tijdens twee lunchbijeenkomsten gingen ondernemers in gesprek met vertegenwoordigers van de VBA, SBBA, EEF en gemeente. (Foto: aangeleverd)
Tijdens twee lunchbijeenkomsten gingen ondernemers in gesprek met vertegenwoordigers van de VBA, SBBA, EEF en gemeente. (Foto: aangeleverd)

In gesprek voor verbetering Poldervlak

Partnernieuws

Er zijn in Almere drieëndertig bedrijventerreinen. Op een groot deel van deze terreinen zijn de ondernemers ontevreden over onder andere de uitstraling, de veiligheid en het beheer van de openbare voorzieningen. Reden voor de VBA en de SBBA om de handen ineen te slaan en een inventarisatie te houden. Te starten met bedrijventerrein Poldervlak.

Projectmanager parkmanagement Etienne Schiffelers vertelt: “Onlangs zijn alle ondernemers van Poldervlak in de gelegenheid gesteld de ondernemersbarometer in te vullen. Deze enquête moest de aandachtspunten vanuit het oogpunt van de ondernemers boven tafel krijgen. We ontvingen een mooie respons. Vervolgens vonden twee lunchbijeenkomsten plaats, waar ondernemers in gesprek konden met vertegenwoordigers van de VBA, SBBA, EEF en de gemeente. Aan de hand van de enquête en de bijeenkomsten inventariseren we nu welke knelpunten opgepakt kunnen en moeten worden. Deze worden allereerst besproken met de gemeente, want een groot deel van de punten kan door hen opgelost worden, denk aan groenvoorziening, betere verlichting en energievoorziening. Met de overige punten wordt teruggegaan naar de ondernemers. Ook van hen verwachten we een actieve houding om samen te werken aan verbetering. Er is al een goed beeld ontstaan van de verbeterpunten. Op korte termijn nodigen we de ondernemers uit voor een presentatie en analyse van de resultaten.”

Wil jij ook meepraten en een actieve bijdrage leveren aan het verbeteren van jouw bedrijventerrein? Sluit je aan bij de VBA en/of SBBA, want samen staan we sterker.