Artist impression van de bijdrage van China. (Foto: aangeleverd)
Artist impression van de bijdrage van China. (Foto: aangeleverd)

Risico tot afschalen Floriade door Covid

Algemeen

‘De afgelopen weken komen er door COVID verschillende signalen binnen van terugtrekkende bewegingen, dan wel toegenomen aarzeling van leveranciers en (internationale) deelnemers aan de Floriade’, schrijft het college van Almere in een brief van 7 februari aan Gedeputeerde Staten van de provincie. ‘Bij het achterblijven van investeringen door leveranciers en deelnemers nemen de risico’s voor het evenement toe.’ Er wordt zelfs rekening gehouden met afschalen van het evenement.

‘Het college van Almere vraagt aan Flevoland steun uit te spreken voor ‘een substantiële financiële bijdrage voor COVID gerelateerde risico’s. Wij verzoeken Gedeputeerde Staten om een bijdrage ter dekking van opgetreden en/of voorziene risico’s gerelateerd aan COVID’ (totaal € 16,5 miljoen), schrijft de gemeente.

Afschalen

Een van de risico’s door COVID is het mogelijke afschalen van het evenement Floriade. ‘In de gesprekken met nationale en internationale deelnemers komt naar voren dat diverse partijen hun deelname aan de Floriade moeten afschalen, vanwege - onder andere - de steeds toenemende onzekerheid in relatie tot het virus (omikron en eventuele nieuwe varianten die gevreesd worden).
Vijf landen die willen wel meedoen, maar hebben te weinig budget. Met een beperkte aanvulling is deelname wel mogelijk. Een aantal landen met grote kavels en paviljoens besluiten door COVID de aanbesteding en bouw door Nederlandse partijen te laten doen in plaats van partijen uit eigen land. De kosten hiervan zijn aanzienlijk hoger.
Een aantal grote deelnemers uit regio Almere/Flevoland krijgt de business case voor deelname niet rond, omdat vanwege COVID sponsor budgetten worden ingetrokken. Om deze belangrijke deelnemers aan boord te houden is een bijdrage nodig. Door COVID heeft Qatar een budgetprobleem, waaronder geen mogelijkheid is tot sponsoring World Village’.

Kosten

‘Wereldwijd is de tendens dat materiaal- en personeelskosten significant hoger worden als indirect effect van corona. De tarieven van zee- en luchtvracht zijn als gevolg van de complicaties van de COVID-pandemie met een factor 7 tot 10 extreem gestegen. Deelnemers geven aan dat dit voor hen een enorme kostenstijging betekent. Tien landen kunnen door COVID geen personeel afvaardigen van hun eigen land en moeten personeel uil Nederland aantrekken. Het gaat hierbij over grote en kleine inzendingen’, aldus het college.

Grondstoffen

‘Wereldwijd zijn vanwege de gevolgen van de pandemie tekorten ontstaan in grondstoffen. Het is niet gelukt om deze voorraden op peil te houden en/of aan te leggen. De wereldwijde economie trekt aan, maar het duurt lang om deze voorraden op peil te brengen. Hierdoor zijn veel bedrijven geconfronteerd met lange leveringstijden en stijgende productiekosten. Het gevolg van deze schaarste zijn hogere prijzen voor zowel producten als voor personeel. Ook de Floriade BV kampt met deze gevolgen.’