Artist impression van het China-paviljoen (Foto: aangeleverd)
Artist impression van het China-paviljoen (Foto: aangeleverd)

PvdD: ´Ongepast dat Floriade China met open armen ontvangt’

Algemeen

De Partij voor de Dieren vindt het ongepast dat China en Qatar met open armen ontvangen worden op de Floriade, gezien de mensenrechtenschendingen die daar plaatsvinden. 

De partij stelde vragen aan het college over de wenselijkheid van de deelname van deze landen, maar nog voor de beantwoording kwam het nieuws naar buiten dat China van harte welkom is op de Floriade. Jesse Luijendijk van de Partij voor de Dieren maakt zich ernstig zorgen over de situatie omtrent mensenrechten in China en Qatar en vindt het volkomen onwenselijk dat deze twee landen welkom worden geheten op het Almeerse evenement. “Ik wilde graag van het college weten hoe zij hier tegenaan kijkt. Maar nog voor ik antwoord kreeg, werd ik door de media opgeschrikt met het nieuws dat China met open armen ontvangen zal worden door Annemarie Jorritsma. Ik vind het niet te verkroppen dat de Floriade en daarmee Almere zich zo associeert met mensenrechtenschendingen. En al helemaal niet dat China het uithangbord wordt van de Floriade met het grootste paviljoen en zelfs een speciale China-dag”.

Misstanden

De misstanden waar Luijendijk op duidt, hebben te maken met schendingen van mensenrechten die plaatsvinden in China en Qatar. “De afgelopen tijd werd namelijk bekend dat China zich schuldig maakt aan genocide op Oeigoeren en dat er een miljoen mensen opgesloten zit in slavenkampen. In Qatar zijn er minstens 6500 mensen omgekomen door slavernij. Daarnaast staan de rechten van lhbtiqa+’ers zwaar onder druk.”

Neus bloedt

Onlangs werden de vragen door het college beantwoord. “Het antwoord is erg teleurstellend,” vindt Luijendijk, “dat het college hier geen standpunt wil innemen en doet alsof haar neus bloedt. Het college kan zelfs niet beloven dat er geen producten op de Floriade terecht zullen komen die door middel van slavenarbeid gemaakt zijn. Dit is een behoorlijke extra smet op de toch al bepaald niet soepel lopende Floriade.”