De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in Flevoland: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. (Foto: Adobe Stock)
De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in Flevoland: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. (Foto: Adobe Stock)

Toenemend Flevolands personeelstekort in bouw en techniek

Algemeen

Net als voorgaande maanden, daalde het aantal WW-uitkeringen deze maand in de provincie Flevoland. Ook vergeleken met een jaar geleden is er sprake van een afname. Deze afname doet zich ook voor in de bouw. In deze sector zijn er toenemende tekorten aan technische vakmensen, zoals elektriciens, loodgieters en monteurs zonnepanelen en elektriciteitsnetten, dit meldt het UWV. Door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort neemt de vraag naar deze beroepen alleen maar toe. 

Ook verlaten de komende jaren veel medewerkers de bouw door pensionering. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die zich willen omscholen naar een bouwberoep.

WW-uitkeringen in Flevoland dalen opnieuw

Eind september 2021 verstrekte UWV 6.031 WW-uitkeringen in de provincie Flevoland. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 2,9% (-178 uitkeringen). Dit is iets meer dan de landelijke afname van 2,2%. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW’ers lager. De regionale daling is 26,9%, oftewel 2.221 uitkeringen. Deze afname is eveneens iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-25,3%).

Toenemende vraag naar technische vakmensen 

De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. In Flevoland werkt 4% van de werknemers in deze sector. Hoewel de bouw de afgelopen jaren groeide en er nog steeds veel projecten in de planning staan, kan de groei de komende jaren worden afgeremd. Naast een tekort aan materialen, kunnen personeelstekorten en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen de bouwproductie beperken. De bouw doet het tot nu toe echter beter dan eerdere prognoses voorspelden. De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt: de gerealiseerde werknemersbanen geven in 2021 een positief beeld en ook de vacatures groeien sterk. De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in Flevoland: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten.

Kansen voor werkzoekenden

Dit betekent kansen voor werkzoekenden die hier werk in zoeken of zich willen laten omscholen richting een bouwberoep. Het Regionaal Mobiliteitsteam en de Leerwerkloketten kunnen hierbij ondersteunen. Het Regionaal Mobiliteitsteam is in het leven geroepen om werkloosheid, sinds het ontstaan van de coronacrisis, zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk. Bij het Leerwerkloket kunnen werkzoekenden terecht om advies in te winnen over scholings- en loopbaanvragen. Daar worden verschillende instrumenten voor ingezet.

Regio in Beeld

Door de afname van WW-uitkeringen en toename van vacatures is het moeilijker voor werkgevers om personeel te vinden. In de eerste week van november verscheen Regio in Beeld, een jaarlijkse UWV-publicatie die de ontwikkelingen op de 35 regionale arbeidsmarkten schetst, hierbij werden ook oplossingen voor de personeelskrapte aangedragen.