Prognose groei werknemersbanen per arbeidsmarktregio (Foto: aangeleverd)
Prognose groei werknemersbanen per arbeidsmarktregio (Foto: aangeleverd)

UWV voorspelt banengroei

Algemeen

Het UWV verwacht een toename van het aantal banen in de arbeidsmarktregio Flevoland in de komende jaren, zo blijkt uit de Arbeidsmarktprognose 2023-2024. Hoewel de groei afvlakt door economische factoren en personeelstekorten, blijven de vooruitzichten positief voor de meeste sectoren. Alleen de financiële dienstverlening zal een daling in het aantal banen ervaren.

Volgens Erik Hettinga, arbeidsmarktadviseur bij UWV, is de verwachte groei van 1,6% dit jaar en 1,4% volgend jaar minder optimistisch in vergelijking met de economische groei van ongeveer 5% in 2022. Verschillende factoren zoals de oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en verstoorde internationale handelsmarkten, evenals het aanhoudende personeelstekort, hebben invloed op deze prognose.

Positieve ontwikkeling

De werkgelegenheid in Flevoland heeft zich de afgelopen jaren positief ontwikkeld, voornamelijk vanwege het herstel na de coronapandemie en de energiecrisis. Voor de komende jaren wordt verwacht dat het aantal banen van werknemers in de regio met 5.100 zal stijgen, wat overeenkomt met een groei van 3,2% ten opzichte van het landelijke groeipercentage van 1,9%. De bevolkingsgroei en de aanwezigheid van de groothandelssector zijn belangrijke factoren die de sterkere banengroei in Flevoland verklaren. Bovendien profiteert de groothandel, inclusief distributiecentra, van de groei van online winkelen.

Toename werkgelegenheid

De UWV Arbeidsmarktprognose voorspelt over het algemeen een toename van de werkgelegenheid in de meeste sectoren in Flevoland tussen 2022 en 2024. Vooral in 2023 zal de banengroei zichtbaar zijn in sectoren zoals horeca, overige diensten en (specialistische) zakelijke diensten. In 2024 zal het groeitempo echter in bijna alle sectoren afnemen, behalve in de ICT-sector, die al geruime tijd een aanzienlijke groei doormaakt door digitalisering.

Afname werkgelegenheid

Daarentegen zal de financiële dienstverlening in Flevoland zowel in 2023 als in 2024 een afname in werkgelegenheid ervaren. Automatisering zorgt ervoor dat werkzaamheden geconcentreerd worden op hoofdkantoren in grote steden. Het UWV-dashboard voor banenontwikkeling toont het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio voor de periode 2015-2024 in alle sectoren.

Aanhoudende personeelstekorten

Hoewel het aantal vacatures in 2023 en 2024 landelijk zal afnemen, blijft er sprake van personeelstekorten. De krapte zal iets verminderen, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen zoals techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. De structurele oorzaken van het personeelstekort, zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en mismatch, dragen hieraan bij. Bedrijven zullen creatieve oplossingen moeten vinden om dit probleem het hoofd te bieden, aangezien de groei van de productie het aantal banen overstijgt en de aanhoudende behoefte aan gekwalificeerd personeel dringend is, met name voor de energietransitie.