'Samen aan de slag' met de toekomst van Flevoland (Foto: aangeleverd)
'Samen aan de slag' met de toekomst van Flevoland (Foto: aangeleverd)

‘Samen aan de Slag’ met de toekomst van Flevoland

Algemeen

Wat heeft de regio Flevoland nodig om een fijne plek te zijn waar toekomstige bewoners, werknemers en inwoners kunnen wonen, werken en leven? En hoe kan Flevoland tegelijkertijd de grote opgaven aanpakken waarmee het geconfronteerd wordt? Deze vragen staan centraal tijdens de gezamenlijke bijeenkomst “Samen aan de Slag” die wordt georganiseerd door de zes gemeenten van Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de provincie. Ondernemers, maatschappelijke partners en inwoners worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze bijeenkomst, waarbij samenwerking en actie centraal staan. De bijeenkomst vindt plaats op 2 juni in het Aviodrome, gelegen aan de Pelikaanweg 50 in Lelystad. 

Tijdens de bijeenkomst wordt er een toelichting gegeven op de belangrijkste vraagstukken waarmee Flevoland wordt geconfronteerd. Ook worden de afspraken tussen het Rijk en de regio met betrekking tot de aanpak van deze vraagstukken besproken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de Uitvoeringsagenda. Om de uitvoering van deze plannen mogelijk te maken, zoeken de overheidsinstanties nadrukkelijk de samenwerking met maatschappelijke partners, ondernemers en inwoners. Deze partners zijn essentieel voor de ontwikkeling van Flevoland. Tijdens interactieve themasessies krijgen de deelnemers de mogelijkheid om actief deel te nemen aan een onderwerp naar keuze, met als doel verdieping te brengen of concrete invulling te geven aan de plannen.

Een samenleving opbouwen

Het uitgangspunt voor Flevoland is het opbouwen van een sterke samenleving. Om dit doel te bereiken, zullen volksvertegenwoordigers en bestuurders van de zes Flevolandse gemeenten, de provincie en het waterschap aanwezig zijn op 2 juni. Zij kijken ernaar uit om in gesprek te gaan met de deelnemers. Deze bijeenkomst vormt een vervolg op eerdere bijeenkomsten die plaatsvonden in juni en december vorig jaar.

Belangrijke uitdagingen voor de regio

Net als de rest van Nederland wordt de regio Flevoland geconfronteerd met grote vraagstukken op het gebied van woningbouw, landbouw, economie, water, klimaat, energie en onderwijs. Om een toekomstperspectief voor de regio te ontwikkelen, werken de gemeenten van Flevoland, het waterschap, de provincie Flevoland en het Rijk samen. Deze gezamenlijke inspanningen zijn vastgelegd in de Strategische Agenda Flevoland en de bijbehorende Uitvoeringsagenda. Meer informatie is te vinden op de website www.flevoland.nl/samenmakenweflevoland.