Afbeelding

Aantal WW-uitkeringen in Flevoland daalde in 2022

Algemeen

Ondanks een lichte stijging van het aantal WW-uitkeringen in december, daalde over het hele jaar 2022 de WW fors in Flevoland.

Na twee jaar corona kwamen er in 2022 nieuwe onzekerheden bij met de oorlog in Oekraïne en de snel stijgende prijzen van grondstoffen, energie en boodschappen. Deze onzekerheden waren niet terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen. Sterker nog, het aantal WW-uitkeringen daalde in 2022 bijna een kwart ten opzichte van 2021.Dit hangt samen met de personeelstekorten. Naar verwachting houden deze tekorten dit jaar aan.  

Vergrijzing

Een belangrijke oorzaak van de personeelstekorten is de vergrijzing: één op de tien werknemers is 60 jaar of ouder. Eind december 2022 verstrekte UWV in Flevoland 4.154 WW-uitkeringen. Een toename van 124 ten opzichte van november, oftewel 3,1 procent. Dit is vrijwel gelijk aan de landelijke toename. Deze stijging doet zich vaker voor in de wintermaanden, omdat er dan bijvoorbeeld minder werk is in de bouw en landbouw.

Lager

Ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen in de provincie nog steeds duidelijk lager. De daling in Flevoland is 24,3 procent, oftewel 1.336 uitkeringen. Deze afname is iets groter dan de landelijke daling het afgelopen jaar (-22,2 procent).