De elektrische boiler wordt geplaatst bij één van de twee bestaande gascentrales in Diemen. (Foto: Vattenfall)
De elektrische boiler wordt geplaatst bij één van de twee bestaande gascentrales in Diemen. (Foto: Vattenfall)

Enorme E-boiler Vattenfall gaat energie aan Almere leveren

Algemeen

Om een aardgasvrij stadswarmtenet te realiseren in Amsterdam, Diemen en Almere werkt energieleverancier Vattenfall momenteel in Diemen aan een duurzame warmtevoorziening. Deze grote waterkoker kan straks met stroom uit zon en wind duurzame warmte produceren, ook voor Almere.

De elektrische boiler zal draaien als er veel elektriciteit uit wind en zon beschikbaar is en zet de stroom die erin gaat om in warmte. De warmte wordt vervolgens geleverd aan huishoudens in Amsterdam, Diemen en Almere, of bewaard voor later in de al aanwezige warmtebuffer, de ‘thermosfles’ in Diemen. Zo voorkomen we extra inzet van de installaties op aardgas, en dus onnodige uitstoot van CO2 en stikstof.

Toekomst
De komende jaren zal het aantal uren dat een E-boiler als duurzame bron ingezet kan worden nog relatief laag zijn. Hoe meer zon- en windstroom er in de komende jaren bijkomt, des te meer warmte de E-boiler echter kan leveren. In de toekomst worden overschotten van stroom verwacht. De E-boiler zorgt ervoor dat we die stroom nuttig kunnen gebruiken en geen windmolens en zonneparken hoeven af te schakelen. De E-boiler helpt bovendien het net stabiel te houden: de installatie kan flexibel bijspringen om het verschil tussen vraag en aanbod te verkleinen.

Plaatsing E-boiler
De elektrische boiler wordt geplaatst bij één van de twee bestaande gascentrales in Diemen, Diemen-34, de meest gunstige locatie voor de aansluiting op het warmte- en elektriciteitsnet. Het E-boilergebouw zal circa 20 bij 30 meter grondoppervlak beslaan en maximaal 15 meter hoog worden. Het gebouw heeft plek voor drie elektrische boilers. Eén E-boiler heeft een diameter van zo’n 3,5 meter en een hoogte van 6,5 meter. Vattenfall verwacht de E-boiler in 2025 in gebruik te nemen.