Het kasteel en de omgeving. (Archieffoto: Rien Moolhuizen)
Het kasteel en de omgeving. (Archieffoto: Rien Moolhuizen)

Verkoop kasteel: nog veel knopen door te hakken

Algemeen

Eigenaar Gravin BV heeft het Kasteel Almere is onder voorbehoud verkocht aan BPD Bouwfonds die op het terrein 850 woningen en horeca wil realiseren. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden gewijzigd. Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag.

In het verleden wees de gemeente herhaaldelijk woningbouwplannen op de kasteellocatie af omdat het groene karakter behouden moest blijven. Of daar nu van wordt afgestapt is nog onduidelijk. Het college van B&W zal zich daarover moeten uitspreken, en vervolgens moet de gemeenteraad nog groen licht geven.

Bomenkap en grondprijs

Of de raad dat zo makkelijk zal doen, is ook uiterst onzeker. Voor 850 woningen zal op het terrein ruimte moeten worden gemaakt en dat betekent dat er bomen zullen moeten worden gekapt. Ook zit er een financieel pijnpunt. Omdat de kasteelomgeving als recreatief is bestempeld, werd de grond destijds aan Gravin BV verkocht voor 10 gulden (dus geen euro!) per vierkante meter. Dat leidde destijds al tot flinke discussies in de gemeenteraad, omdat het – zelfs voor die tijd - ver onder de marktprijs lag. Als de gemeenteraad nu mocht besluiten om woningbouw toe te staan, is de kasteelgrond uiteraard ineens veel meer waard. De gemeente zal waarschijnlijk wel iets van die winst willen terugzien.

Geen uitgemaakte zaak

Volgens woordvoerder Jaap Kevelam van Gravin BV is verkoop dan ook nog geen uitgemaakte zaak. “We hebben het terrein onder voorbehoud verkocht. Dus moet eerst het college en dan de gemeenteraad nog akkoord gaan. We hebben goede hoop dat dit zal lukken. We houden zelf rekening met een periode van een jaar.” 

Duivesteijn

Oud-wethouder Adri Duivesteijn vraagt de raad om voorzichtig met het terrein om te springen. ‘Deze locatie is eenmalig en biedt kansen om regionale en nationale functies in de stad Almere een unieke plek te geven. Zuinig op zijn!’