De miljoenennota is vandaag gepresenteerd. (Foto: aangeleverd)
De miljoenennota is vandaag gepresenteerd. (Foto: aangeleverd)

Prinsjesdag 2022: de belangrijkste plannen voor ondernemers

Algemeen

Traditiegetrouw maakt Almere Zaken ieder jaar op Prinsjesdag na de presentatie van de miljoenennota een overzicht met alle plannen voor 2023 die van belang zijn voor ondernemers. In onderstaand artikel leest u welke plannen het kabinet voor 2023 heeft. Als de Tweede en Eerste Kamer deze voorstellen goedkeuren, gaan ze vanaf 1 januari 2023 in. 

Verhoging minimumloon
Elk jaar wordt het minimumloon op 1 januari en 1 juli aangepast. Maar die stijging is dit jaar vanwege de inflatie niet voldoende. Daarom werd in het coalitieakkoord in 2022 vastgelegd dat het minimumloon extra verhoogd zou worden. Het zou vanaf 2023 met in totaal 7,5% stijgen, in drie jaarlijkse stappen van 2,5%. Het wettelijke minimumloon bestaat sinds 1969 en heeft sindsdien nog nooit een extra verhoging gehad. De verhoging van in totaal 7,5% was dus al uniek, maar blijkt niet voldoende.

Vennootschapsbelasting stijgt
Het kabinet heeft vandaag aangekondigd dat het lage tarief voor de vennootschapsbelasting in 2023 stijgt naar 19%. Het drempelbedrag voor de eerste schijf gaat omlaag naar € 200.000. De verhoging van het vpb-tarief heeft grote gevolgen voor ondernemers. Om te beginnen gaat iedereen meer belasting betalen: in het lage tarief 4% meer. Maar daarnaast komen meer bedrijven door de verlaging van het drempelbedrag (vanaf 2023 bij een winst van meer dan € 200.000) in de hoogste schijf terecht. Dit betekent dat deze ondernemingen meer belasting moeten betalen. Vanaf 1 januari 2023 betalen ondernemers in de tweede schijf (bij een winst vanaf € 200.000) een belastingtarief van 25,8%. Deze maatregel zal ondernemers veel geld kosten. Het doel van de maatregel is dan ook vooral om de lasten voor burgers te verlagen. De maatregel zal de staat ongeveer € 1,5 miljard opleveren.

Beëindiging middelingsregeling inkomstenbelasting
Op dit moment kan een ondernemer de middelingsregeling inkomstenbelasting toepassen als de hoogte van zijn winst over drie jaar sterk fluctueert. Het kabinet wil deze regeling echter per 1 januari 2023 afschaffen. De laatste beschikbare periode voor middeling zal dus 2022, 2023 en 2024 zijn

Het verwijderen van de Reserve Ouderdomsbelasting (FOR)
Als een ondernemer nu aan bepaalde criteria voldoet, kan hij profiteren van een fiscale aftrekpost, de zogenaamde ouderdomsreserve (VOOR). Deze aftrek is mogelijk als de ondernemer aan het begin van het kalenderjaar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt, voldoet aan het “urencriterium” en voldoende kapitaal/vermogen (ondernemingsvermogen) heeft. Het kabinet wil FOR afschaffen: de FOR-aftrek komt te vervallen per 1 januari 2023. Tegelijkertijd kan de ondernemer het FOR dat hij tot nu toe heeft opgebouwd nog steeds gebruiken.

Stijging reiskostenvergoeding
Dat de onbelaste reiskostenvergoeding omhoog moest, is een roep die al velen jaren oud is. Stijgende levenskosten in het algemeen zorgden ervoor dat de vergoeding niet meer in verhouding stond tot de lasten. Maar de directe aanleidingen om de vergoeding nu toch te verhogen zijn de stijgende brandstofprijzen en energiekosten, mede door de oorlog in Oekraïne. De stijging van de onbelaste kilometervergoeding is goed nieuws dus voor werkgevers, die een hogere, onbelaste reiskostenvergoeding kunnen overleggen met hun personeel. Vanaf januari 2023 is de reiskostenvergoeding 21 cent per kilometer en een jaar later 22 cent.

Verandering voor dga’s
Door het afschaffen van de doelmatigheidsmarge moeten dga’s in 2023 meer belasting betalen. In Nederland is een directeur-grootaandeelhouder (dga) iemand die werkt bij een besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) in een binnen de vennootschap relatief hoge (vaak de hoogste) bestuurlijke functie, en een groot deel van de aandelen bezit in het bedrijf. De term zegt niets over de absolute hoogte van de functie, of de absolute omvang van het bezit, want het kan om een kleine vennootschap gaan. Belastingplichtigen met aanmerkelijk belang (zoals directeur-grootaandeelhouders) moeten zichzelf vanuit de onderneming een loon uitkeren: een loon dat gebruikelijk is voor de functie die hij of zij heeft. Volgens de gebruikelijke loonregeling mag dat loon maximaal 25% lager zijn dan het gangbare loon. Een lager loon betekent minder belasting. Deze marge van 25% heet de doelmatigheidsmarge. Deze doelmatigheidsmarge gaat verdwijnen. Concreet zou dat betekenen dat het loon van dga’s omhoog gaat, waardoor ze meer belasting moeten betalen. Deze maatregel zou zo’n € 540 miljoen op moeten leveren, waarmee dga’s een flinke bijdrage leveren aan het koopkrachtpakket.

Zelfstandigenaftrek versneld omlaag
De zelfstandigenaftrek, een geliefd belastingvoordeel voor zzp’ers, wordt in 2023 versneld afgebouwd. De zelfstandigenaftrek is een vast bedrag dat een zzp’er mag aftrekken van de winst als hij voldoet aan de criteria, zoals het urencriterium. In 2022 is dat een bedrag van € 6.310, een flinke aftrekpost dus. Dit bedrag zou langzaam afgebouwd worden naar een bedrag van € 4.120 in 2028. Voor 2023 was de zelfstandigenaftrek bepaald op een bedrag van € 5.950. Het kabinet heeft aangekondigd dat het nieuwe bedrag voor 2023 € 5.030 is. Na 2023 zal de afbouw van de zelfstandigenaftrek versneld doorgaan tot uiteindelijk een bedrag van € 900 in 2027.

Hogere arbeidskorting voor werknemers en zelfstandigen
Arbeidskorting is een belastingvoordeel voor werkenden, zowel voor werknemers als voor zelfstandigen. Deze korting is afhankelijk van het inkomen. Het belastingvoordeel via arbeidskorting wordt in 2023 iets groter doordat deze korting voor werkenden hoger wordt. De verhoging van de arbeidskorting betekent extra voordeel voor werkenden, waardoor werken aantrekkelijker wordt. Hoeveel voordeel iemand hierdoor heeft, is afhankelijk van het inkomen. Inkomens tot € 115.000 hebben voordeel van deze arbeidskorting. Werknemers kunnen er met deze verhoogde arbeidskorting tot netto € 500 per jaar op vooruit gaan.