Coördinator vrijwilligers Leonie van Thiel, Manager Guided Tours Marga Kleinenberg en projectleider City Hosts Shanna Weterings zetten de aftelklok over naar 86 dagen en startten hiermee officieel de campagne ‘Hey FloriadeFan’. (Foto: aangeleverd)
Coördinator vrijwilligers Leonie van Thiel, Manager Guided Tours Marga Kleinenberg en projectleider City Hosts Shanna Weterings zetten de aftelklok over naar 86 dagen en startten hiermee officieel de campagne ‘Hey FloriadeFan’. (Foto: aangeleverd)

Floriade zoekt vrijwillige hosts

Algemeen

Met het verzetten van de Aftelklok op Esplanade naar 86 dagen is dinsdagochtend de wervingscampagne ‘Hey FloriadeFan’ van start gegaan. Hiermee wordt gezocht naar verschillende vrijwilligers die zich inzetten als Host tijdens het half jaar dat Floriade Expo 2022 geopend is - van 14 april tot en met 9 oktober - zowel in de stad als bij de Floriade zelf. 

Er zijn veel verschillende rollen, voor jong en oud, zodat iedereen die dat wil een steentje kan bijdragen aan de Floriade. Zo zijn er City Hosts die op station Almere-Centrum of Esplanade de Floriade-bezoekers welkom heten. In het Floriade-park zijn Machinisten, Service Hosts en Tour Gids nodig. En in het Amsterdam-Almere paviljoen en het Kunstpaviljoen zijn Hosts nodig om de bezoekers te verwelkomen. 

Op de website Floriadefan.nl staat meer informatie over de rollen en over het aanmelden. Verder wordt er op 2 februari een online bijeenkomst georganiseerd voor meer informatie.  

Voor het werven van de Hosts trekken Floriade en de gemeente Almere gezamenlijk op. Samen hebben zij de campagne ‘Hey FloriadeFan’ opgezet. Ieder van deze organisaties is op zoek naar Almeerders die hun steentje bij willen dragen om mee te helpen aan een succesvolle Floriade. Alle Hosts zijn straks herkenbaar door hun kleding en worden voorbereid via bijvoorbeeld een e-learning over Almere en Floriade. Zo kunnen zij bezoekers van alles vertellen over Almere en Floriade.