Fotobijschrift: Guany Wassenaar (links) en Sacha de Ruiter van Almere On Stage hopen op een fysieke editie in het Topsportcentrum. (Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck)
Fotobijschrift: Guany Wassenaar (links) en Sacha de Ruiter van Almere On Stage hopen op een fysieke editie in het Topsportcentrum. (Foto: Studio Rotgans/Rinus Lettinck) lettinck

13e editie van Almere On Stage

Algemeen

Topsportcentrum Almere is op 3 maart 2022 weer het decor voor het beroepenfeest Almere on Stage. Dan kunnen 950 VMBO-leerlingen, van twaalf deelnemende scholen, weer kennismaken met uiteenlopende beroepen en vakgebieden.  “Voor bedrijven en organisaties een uitgelezen mogelijkheid om zich te profileren”, aldus Guany Wassenaar en Sacha de Ruiter van Almere On Stage. “Deze jongeren zijn immers de medewerkers van de toekomst.”

Het wordt alweer de dertiende editie van Almere On Stage. “Dit beroepenfeest is vijftien jaar geleden opgezet in Delft en vindt inmiddels plaats in zestien regio’s verspreid door het land. Almere is één van de grootste en langstlopende edities”, vertelt Sacha. “Het is goed om te zien dat dit initiatief inmiddels landelijk wordt gedragen en dat het VMBO op waarde wordt geschat. Het merendeel van de leerlingen gaat immers naar het VMBO en het merendeel van de beroepsbevolking is ook afkomstig van het VMBO.”

Keuze maken

VMBO-leerlingen moeten op 14- á 15-jarige leeftijd al een profielkeuze maken en dus beslissen welke kant zij op willen. Almere on Stage helpt hen bij het maken van die keuze. “Dat is een stukje maatschappelijke verantwoordelijkheid”, vindt Guany. Maar ook bedrijven en organisaties zijn  er bij gebaat, benadrukt zij. “Voor hen is dit een mooie gelegenheid om zichzelf te laten zien, maar zij vertegenwoordigen daarnaast ook hun hele vakgebied. Zo doen er bijvoorbeeld ook advocaten mee, terwijl het voor een VMBO’er een hele lang weg is om advocaat te kunnen worden. Maar er zijn nog veel meer beroepen in datzelfde vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld veel vraag naar juridisch medewerkers of juridisch secretaresses.”

“Daarnaast zijn er ook leerlingen die echt voor een beroep gaan en via het mbo en het hbo zelfs naar de universiteit doorstromen. De zogenaamde stapelaars”, vult Sacha aan. “Door jonge VMBO-leerlingen nu al kennis te laten maken met een vakgebied, kunnen ze daar in elk geval hun profielkeuze op aanpassen. Als je ze  twee of drie jaar later pas benadert, hebben ze al een richting gekozen. Maak deze jonge leerlingen dus nú al enthousiast voor jouw beroep of vakgebied.” 

Cirkel rond

Guany en Sacha vinden het mooi om te zien dat leerlingen die in het verleden Almere On Stage hebben bezocht, nu zelf als beroepsbeoefenaar meedoen. “Op hun beurt proberen zij nu de nieuwe lichting VMBO-leerlingen enthousiast te maken voor hun vakgebied. Zo is de cirkel rond.”

Deze jongeren zijn de medewerkers van de toekomst

Zoveel mogelijk verschillende beroepen

Almere On Stage wil zoveel mogelijk verschillende beroepen en beroepsgroepen presenteren, zodat leerlingen een goed beeld krijgen van wat er allemaal mogelijk is op de arbeidsmarkt. “Van een begrafenisonderneemster tot een vrachtwagenchauffeur, van ict’ers en politieagenten tot dakhoveniers en boswachters. Ook hebben we dit jaar een klein platenlabel dat meedoet. We proberen zo breed mogelijk te werven”, aldus Sacha. “We hebben inmiddels ruim 169 beroepsbeoefenaren die meedoen, maar we willen minstens naar de 220.”Er wordt geworven in vier sectoren: techniek, handel, zorg/welzijn/maatschappij en groen. “De technische sector is gewend om te moeten werven en is op Almere On Stage ook altijd goed vertegenwoordigd. We zouden graag nog meer beroepsbeoefenaren uit de zorgsector vertegenwoordigd zien. Denk aan verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en tandartsen bijvoorbeeld. Maar ook de groen- en beautysector zijn populair, dus daar hopen we ook nog meer deelnemers van te krijgen. Zoals bijvoorbeeld een tuinarchitect of schoonheidsspecialiste.” 

Deze jongeren zijn de medewerkers van de toekomst

Doe Dag op 15 maart 2022

Tijdens Almere On Stage gaan de leerlingen in gesprek met een aantal beroepsbeoefenaren die hun interesse hebben. Als er een match is, melden de leerlingen zich aan voor een Doe Dag bij het bedrijf of de organisatie van hun keuze. Op 15 maart 2022 gaan de jongeren daar vervolgens op werkbezoek. “We raden bedrijven altijd aan om echt iets te gaan dóen en niet alleen maar een soort presentatie te geven. Laat de leerlingen echt erváren wat het werk inhoudt en vertel er al doende meer over. Wij nemen zelf ook altijd een kijkje op de Doe Dagen en het is mooi om te zien dat bedrijven er echt werk van maken om iets leuks te organiseren.”

Leren netwerken

De organisatoren gaan voor een fysieke editie van Almere On Stage, maar houden ook rekening met een digitale variant. “Zoals de afgelopen editie, die vanwege de coronamaatregelen ook niet fysiek kon plaatsvinden. We hebben daar inmiddels ervaring mee, maar we hopen op 3 maart de leerlingen gewoon weer in het Topsportcentrum te kunnen ontvangen. Op die manier leren ze ook netwerken, hoe ze op iemand af moeten stappen en welke vragen ze moeten stellen. Dan hebben ze de eerste spannende kennismaking bovendien alvast gehad, wat het makkelijker maakt op de Doe Dag. Het is voor deze jonge leerlingen vaak de eerste kennismaking met het beroepsleven en dat is best spannend.”

Vrienden van Almere On Stage

Almere On Stage is een project dat wordt gedragen door de 12 deelnemende scholen, de gemeente Almere en lokale en landelijke sponsoren. “Deelnemende bedrijven kunnen ook Vriend van Almere On Stage worden tegen een kleine bijdrage, als ze ons project op die manier ook nog willen ondersteunen”, vertelt Sacha. “Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen bij het begeleiden van de Doe Dag en kunnen we nog ‘matchmakers’ gebruiken die tijdens het beroepenfeest zelf leerlingen willen helpen bij het vinden van hun match.”Bedrijven, organisaties en beroepsbeoefenaren die willen deelnemen kunnen voor meer informatie en aanmelden terecht op www.almereonstage.nl. 

Data:

31 januari 2022: informatiemiddag beroepsbeoefenaren en matchmakers.

3 maart 2022: Beroepenfeest Almere On Stage in Topsportcentrum Poort.

15 maart 2022: Doe Dag bij bedrijven en organisaties.

Almere On Stage is altijd een feestje. (Foto: Rolf Hendriks)
Almere On Stage is altijd een feestje. (Foto: Rolf Hendriks)
Almere On Stage is altijd een feestje. (Foto: Rolf Hendriks)