Een artist impression van het datacenter langs de N305
Een artist impression van het datacenter langs de N305

MER: onderzoek milieugevolgen datacenter

Algemeen

ALMERE - Er moet nader onderzoek komen naar de milieugevolgen van een datacenter bij Zeewolde. Dat is het advies van de (onafhankelijke) Commissie voor de milieueffectrapportage (MER) aan de gemeente en de provincie Flevoland. De discussie over de wenselijkheid van datacenters speelt ook in Almere.

In april vroeg de commissie om aanvullend onderzoek omdat er geen scenario was opgesteld om op het terrein zelf meer duurzame energie op te wekken. Nu dat aanvullend onderzoek is afgerond, ziet de commissie nog steeds een hiaat omdat de gevolgen van extra vervoersbewegingen op de Veluwe niet duidelijk is. De commissie acht dit ‘essentieel’.

Onderzoek

Het verrichte aanvullende onderzoek stelt dat het plaatsen van zonnepanelen op het terrein 5 procent energieopbrengst oplevert van de totale energievraag van het datacenter. In het rapport wordt dat als ‘beperkt’ omschreven. De Commissie zet daar vraagtekens mee. Het gaat om 70.000 MWh, dat is vergelijkbaar met het verbruik van 20.000 huishoudens.

Foerageergebied

De commissie adviseert om ook de gevolgen voor het foerageergebied van dieren te onderzoeken. Ook zijn er zorgen over de mogelijke sterfte van vogels en vleermuizen als er bovengrondse hoogspanningsmasten komen.