Wouter Stevens, directeur Rabobank Metropoolregio Almere- Amsterdam. (Foto: Fred Rotgans)
Wouter Stevens, directeur Rabobank Metropoolregio Almere- Amsterdam. (Foto: Fred Rotgans)

Wouter Stevens, directeur Coöperatieve Rabobank: ‘Circulair ondernemen ook in Almere van groot belang’

Algemeen

Hij heeft zijn eerste honderd dagen erop zitten als Directeur Coöperatieve Rabobank Metropoolregio Almere-Amsterdam, en Wouter Stevens is minstens even enthousiast als op zijn eerste werkdag in april van dit jaar. Stevens heeft een duidelijke visie voor Almere en roept de lokale ondernemers op om mee te denken over en te werken aan de toekomst van de stad. De komst van Wouter Stevens als nieuwe directeur Coöperatieve Rabobank van de Metropoolregio Almere-Amsterdam is één van de wijzigingen die de bank landelijk heeft doorgevoerd. De opsplitsing in veertien regio’s, waarvan Metropoolregio Almere -Amsterdam er één is, maakt het voor de bank overzichtelijker om de geprioriteerde vijf thema’s aan bod te brengen. 

Wouter Stevens legt uit  wat daarmee bedoeld wordt: “Het werken met de verschillende veertien regio’s betekent niet dat we geen onderling contact hebben, integendeel. We kunnen ontzettend van elkaar leren en elkaar inspireren. Het voordeel is wel dat per regio goed te kijken is naar wat er lokaal en regionaal precies nodig is, dat kan namelijk enorm verschillen. Een jonge groeistad als Almere ondergaat een hele andere ontwikkeling dan bijvoorbeeld een oude stad of regio die al van oudsher bestaat.”

Duurzaam wonen

De vijf thema’s waar Stevens het over heeft, en waar de Rabobank de komende jaren op inzet, zijn Duurzaam wonen, Financieel gezond leven, De energietransitie, Banking4food en Duurzaam ondernemen. De directeur licht toe: “Per regio kijken we wat er precies daar nodig is. Financieel gezond leven bijvoorbeeld, wist je dat één op de acht kinderen in Almere onder de armoedegrens leeft? Dat is iets waar wij een actieve bijdrage aan willen leveren, want dat zoveel van onze kinderen in armoede leven, is onacceptabel. Maar ook Duurzaam wonen is voor deze stad een heel belangrijk thema. Daarin dienen we vooruit te kijken, en dan verder dan de komende tien jaar. Want als we denken dat we nu een probleem hebben met de woningnood, dan kan ik verzekeren dat dit probleem over 10 jaar nog veel groter is.

Oplossingen

Toch denkt Stevens niet in problemen. “Ik sta bekend als iemand die graag een steen in het water gooit, maar ook als iemand die altijd oplossingen ziet. In mijn beleving is namelijk alles op te lossen, we moeten alleen met elkaar samen kijken hoe we dat het beste doen. Met je vinger naar een ander wijzen heeft geen zin, want dan blijven we druk met wijzen, in plaats van met oplossen. Als het gaat om woningbouw bijvoorbeeld, dan duurt het proces tot aan de start met de daadwerkelijk bouw erg lang. Een oplossing zou kunnen zijn om bijvoorbeeld een noodwet toe te passen, waardoor er niet weken zo niet jaren op vergunningen en bestemmingswijzigingen gewacht hoeft te worden.” 

Ook het Circulair ondernemen is één van de focuspunten waar Stevens zich op gaat richten. Als ondernemingen op langere termijn concurrerend willen blijven, dan is duurzaamheid een voorwaardeDoor het ondertekenen van het klimaatakkoord in Parijs heeft Nederland een flinke taak voor de boeg. De doelstelling van het akkoord is om de milieulast van bedrijven terug te schroeven naar 50% in 2030 om in 2050 zelfs een volledig circulaire economie te hebben. Stevens: “Als ondernemingen op langere termijn concurrerend willen blijven, dan is duurzaamheid een voorwaarde. Maar ook hierbij geldt dat we niet denken in problemen, maar in oplossingen. Ik ken namelijk geen enkel bedrijf dat níet duurzamer wil worden. Alleen weten de ondernemers vaak niet hoe ze dit moeten oppakken, wat er precies nodig is, en welke wegen er te bewandelen zijn. Daar kan de Rabobank een rol in spelen. Het belangrijkste is dat we eerst op tafel krijgen hoe de huidige situatie is bij een bedrijf. Komen de verpakkingen uit het buitenland met milieubelastende transport? Zijn er producten waarbij veel grondstoffen worden ingezet, weet je wat de herkomst is van deze producten om kinderarbeid uit te kunnen sluiten? Deze informatie is vaak niet bij iedereen bekend. Wij kunnen dat uitzoeken, en met deze informatie gericht oplossingen aanbieden voor een bedrijf hoe het beter kan. Ook kunnen we als bank helpen met de investeringen die nodig zijn om duurzamer te ondernemen.”

Netwerken 
In Almere ziet Stevens al een stuk bewustwording als het gaat om circulair ondernemen. “Ik zie dat bijvoorbeeld sterk terug bij de gemeente. Op de bedrijventerreinen wordt bewust gekeken naar wat er mogelijk is om nu en in de toekomst klimaatneutraal te kunnen ondernemen. Daarin is Almere echt een voorloper. En er is zovéél mogelijk. Waarom zetten we de restwarmte van datacenters niet in om andere bedrijven te verwarmen? Waarom worden er niet meer restproducten van bedrijven gebruikt als grondstof voor andere bedrijven? Ook hierbij geloof ik niet dat het onwil is, maar vaak nog een gebrek aan kennis. Want hoe weet je als bedrijf A dat bedrijf B afval heeft dat jij als product kunt hergebruiken? Daarom is netwerken ook zo belangrijk voor de stad. Weten wat je buurman en buurvrouw doet, weten wat er bij de grote, en kleinere bedrijven speelt. Samen praten, en samen werken. In Almere zijn er gelukkig partijen die dit al heel sterk initiëren, bijvoorbeeld de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) of de Business Club van Almere City FC. Die zijn van onschatbare waarde voor de stad, omdat ze de partijen samenbrengen en hiermee een netwerk opbouwen van sterk lokaal ondernemerschap. En ik hoop zelf ook mijn steentje bij te dragen aan de stad. Dus als er ondernemers of bewoners zijn met ideeën of initiatieven, dan kunnen ze me altijd benaderen om eens van gedachten te wisselen.”