(Foto: Adobe Stock)
(Foto: Adobe Stock) ABCDstock - stock.adobe.com

Elektriciteitsprobleem legt bouw in groot deel Almere per direct stil

Algemeen

De bouw van woningen en maatschappelijke voorzieningen in een groot deel van Almere ligt per direct stil. Dit is het gevolg van problemen op het elektriciteitsnet. ‘We zijn geschokt en vol ongeloof. Dit is een ramp voor de stad’, zegt wethouder Alexander Sprong. 

Door Indira Draijer en Marcel Beijer

Nieuwbouwwoningen zijn niet meer mogelijk en welke consequenties dit heeft voor bijvoorbeeld de Windesheim-campus is nog onduidelijk.
Doordat het aantal zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen sneller groeit dan verwacht, wordt er zowel steeds meer elektriciteit gebruikt als duurzame elektriciteit geleverd aan het net. Dit probleem speelt landelijk, maar treft Almere buitenproportioneel, stelt wethouder Alexander Sprong. “De ontwikkeling van Almere komt tot stilstand als dit niet snel wordt opgelost. Nieuwe bedrijven of bedrijven die verhuizen en hun aansluiting hebben opgezegd kunnen al niet meer worden aangesloten op het elektriciteitsnet. En nu ook de woningbouw wordt geraakt, heeft Almere een heel groot probleem. Dit is een onacceptabele situatie.”

Onderstation overbelast

Eén van de drie onderstations, nabij Autoradam op bedrijventterrein Veluwsekant, is dusdanig overbelast dat er in de buurt daarvan per direct geen nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zo wordt duidelijk. Het gaat om het gebied Almere Haven, Stad Oost en Buiten West en Vogelhorst. Op de twee andere onderstations ‘De Vaart’ en ‘Pampus’ is nog maar zeer beperkt ruimte voor uitbreiding. Daardoor gaat de gemeente Almere niet het aantal nieuwe woningen kunnen bouwen wat als doel was gesteld en wat er is afgesproken met het Rijk. Wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de Windesheim-campus en het openlucht zwembad is onduidelijk.

Oplossing

Een oplossing is technisch waarschijnlijk pas in 2029 voorhanden, stellen de netbeheerders. Sprong wil bij het Rijk flink aandringen dat die planning inderdaad gehaald wordt, of liever nog, dat de werkzaamheden eerder klaar zijn.
Sprong benoemt dat hij een structurele oplossing voor het probleem wil; een verzwaring van het Nederlandse hoofdnetwerk is noodzakelijk. De gemeente Almere kan zelf meer inzetten op het flexibel omgaan met capaciteit van elektriciteit.

Bedrijven

Deze ‘netcongestie’ heeft ook gevolgen voor verduurzaming van woningen en bedrijven. Vaak is er bij verduurzaming verzwaring nodig van de aansluiting. Dat is tot 2029 in Almere vrijwel niet meer mogelijk. Dat betekent niet dat het verduurzamen van woningen of gebouwen helemaal stil komt te liggen. Met bijvoorbeeld het isoleren kan nog steeds worden doorgegaan. Daarnaast zorgen geïsoleerde woningen of gebouwen er voor dat het energieverbruik omlaag gebracht kan worden. 

Spoeddebat

Een aantal fracties in de gemeenteraad heeft voor komende donderdag een spoeddebat aangevraagd over dit onderwerp.