Afbeelding

Aanvraagperiode NOW-regeling loopt af

Algemeen

Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de NOW-regeling in de laatste twee aanvraagperiodes (NOW 5 en 6) hebben nog een week de tijd om de definitieve berekening aan te vragen. 313 werkgevers in Flevoland moeten nog één of meer aanvragen indienen. Het UWV zet opnieuw extra communicatiemiddelen in om hen hierop te attenderen en hulp aan te bieden.

Hoewel de NOW-aanvragen in deze twee periodes beduidend minder waren dan voorheen, hebben 716 werkgevers in Flevoland samen 1.100 voorschotten ontvangen, wat neerkomt op een totaalbedrag van 27,5 miljoen euro. Van deze werkgevers hebben 403 de aanvraag voor de definitieve berekening al gedaan, maar 313 werkgevers moeten nog aan de slag. In totaal gaat het om 439 voorschotten, goed voor 18,9 miljoen euro, waarvoor nog een definitieve berekening moet worden aangevraagd.

Landelijk

Op nationaal niveau hebben ongeveer 47.000 werkgevers één of meerdere voorschotten ontvangen, met een totaalbedrag van 2,1 miljard euro. Op dit moment heeft 62 procent (29.000 werkgevers) van hen al een definitieve berekening aangevraagd, terwijl 38 procent (18.000 werkgevers) dit nog moet doen.

Voorkom onnodige terugvorderingen

Bij de NOW-regeling ontvingen werkgevers in eerste instantie een voorschot op basis van het geschatte omzetverlies dat ze vooraf hadden ingediend. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom tijdens de betreffende NOW-periode en het werkelijke omzetverlies, bepaald welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk ontvangen. Werkgevers hebben tot en met vrijdag 2 juni de tijd om hun definitieve omzetverlies door te geven of uitstel aan te vragen voor hun derden- of accountantsverklaring.

Randy Eichhorn, projectmanager NOW bij het UWV, benadrukt het belang van tijdige informatie van werkgevers: “Als wij geen informatie van werkgevers krijgen, kunnen wij niet bepalen op welk bedrag zij uiteindelijk recht hebben, en dan moeten wij het verstrekte voorschot terugvorderen. Zelfs werkgevers die eigenlijk recht hebben op NOW, zullen hun voorschot terug moeten betalen als zij de definitieve berekening niet op tijd aanvragen. Het zou zonde zijn als werkgevers NOW-steun mislopen alleen omdat ze de deadline missen. Dat willen we natuurlijk voorkomen.”

Aanvraag indienen

Voor de ruim 300 werkgevers in Flevoland die nog geen aanvraag hebben ingediend, is het belangrijk om nu actie te ondernemen, aangezien het verzamelen en aanleveren van informatie tijd kost. Eichhorn voegt toe: “We begrijpen dat werkgevers met diverse uitdagingen te maken hebben, zoals personeelstekorten en hoge energiekosten, die ervoor zorgen dat de aanvraag van de definitieve berekening blijft liggen. Daarom doen we er alles aan om werkgevers te attenderen op de deadline. We benaderen werkgevers via post, e-mail en telefoon. Daarnaast informeren we hen via online advertenties, vakbladadvertenties en radiospotjes. Uit ervaring weten we dat dit helpt en dat werkgevers daardoor alsnog in actie komen.”