De bewaakte fietsenstallingen verdwijnen. (Archieffoto: Fred Rotgans)
De bewaakte fietsenstallingen verdwijnen. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Ondernemers willen niet investeren in bewaakte fietsenstallingen

Algemeen

De gemeente ziet geen mogelijkheid de bewaakte fietsenstallingen in het centrum open te houden. De stallingen zullen voortaan worden bewaakt met camera’s. Voor de medewerkers wordt een functie elders gezocht.

De sluiting van de bewaakte fietsenstallingen is een bezuinigingsmaatregel. De gemeenteraad had het college gevraagd om samen met partners in het centrum te zoeken naar een manier om in ieder geval één fietsenstalling bewaakt te houden zodat de mensen die er werken, daar kunnen blijven werken.
Het college zegt dat er verschillende gesprekken gevoerd zijn met de ondernemersvereniging Almere Centrum, maar dat daaruit helaas geen mogelijkheid naar voren is gekomen om een fietsenstalling bemenst te houden. ‘De ondernemersvereniging heeft aangegeven hiervoor geen middelen beschikbaar te hebben. Er is begrip voor de situatie, maar men laat het faciliteren van de fietsvoorziening aan de gemeente over.’

Werkervaringsplekken

De medewerkers van de bewaakte fietsenstalling werken daar via de Tomingroep. De organisatie heeft het college laten weten dat er voor de medewerkers werkervaringsplekken beschikbaar blijven en dat zij elders kunnen worden ingezet.

Camera’s

De bewaking van de fietsenstallingen zal voortaan worden gedaan met behulp van camera’s. ‘De fietsenstallingen kunnen straks 24 uur per dag, zeven dagen per week open blijven met camerabewaking en automatische toegangscontrole’, aldus het college.

Kosten

De gemeenteraad zou er alsnog toe kunnen besluiten om één van de fietsenstallingen bemenst te houden. ‘Dat kost echter wel extra geld. Wij raden dat af. De bezuiniging die per ingang van 2021 is ingevoerd, leverde 200.000 euro op en voorkwam een extra knelpunt van 100.000 euro voor inhuur van personeel. Verder verwachten wij minder schaalvoordelen en mogelijk het afboeken van een verlies op de al aangeschafte automatische toegangscontrole. Daardoor schatten wij de kosten van het openhouden van een stalling in op circa 150.000 euro.’