Een hoge reclamezuil zou restaurant Onderweg ook wel willen. (Archieffoto: Fred Rotgans)
Een hoge reclamezuil zou restaurant Onderweg ook wel willen. (Archieffoto: Fred Rotgans)

Gemeente: geen reclamemast voor Onderweg

Algemeen

Restaurant Onderweg bij ’t Oor langs de A6 krijgt niet de gewenste reclamemast, zoals buurman McDonalds die ook heeft. Dat laat het college weten op schriftelijke antwoorden van de ChristenUnie. Het bedrijf zeg niet goed zichtbaar meer te zijn vanaf de snelweg.

Door de herinrichting van het gebied en de A6 is alleen een punt van het dak van het wegrestaurant nog zichtbaar vanaf de snelweg. In de beantwoording laat het college weten dat het restaurant bij de ter visie legging van de plannen destijds geen gebruik gemaakt om in gesprek met Rijkswaterstaat te gaan over de impact op het bedrijf en de compensatiemaatregelen, waaronder een eventuele planschadevergoeding of nadeelcompensatie. Het naastgelegen restaurant McDonald’s heeft dat wel gedaan.

22 meter hoge mast

De aanvraag van restaurant Onderweg voor een 22 meter hoge reclamemast is volgens het college strijdig  met het bestemmingsplan, waar slechts een hoogte van 10 meter is toegestaan. Op één plek mag daarvan worden afgeweken tot 35 meter, maar dat heeft McDonalds al gedaan. Er is bewust niet voor gekozen om meerdere hoge masten toe te staan, om te voorkomen dat er een wildgroei aan masten zou ontstaan naast de snelweg De gemeente wil wel bekijken of na afloop van de werkzaamheden, veelal vanwege de Floriade, de overlast kan worden verminderd en de bereikbaarheid verbeterd. 

Extra uiting

De gemeente heeft het restaurant geadviseerd om in gesprek te gaan met McDonald’s of er een extra reclame-uiting aan de bestaande mast mogelijk is. McDonald’s is daar echter niet toe bereid.