(Foto: AdobeStock)
(Foto: AdobeStock)

Baljetgroep en TSR AV winnen rechtszaak tegen Floriade BV

Algemeen

De Baljetgroep en TSR AV hebben de rechtszaak tegen de Floriade BV gewonnen. De eis van de twee Almeerse bedrijven was dat de aanbestedingsprocedure van de Floriade BV voor levering van licht en geluid moet worden overgedaan. De rechter heeft daartoe besloten. Bij het niet nakomen van het vonnis moet de Floriade BV 5000 euro per dag betalen aan de bedrijven met een maximum van 100.000 euro.

Er zijn twee dwangsommen opgelegd. De ene is dat de gunningsbeslissing moet worden ingetrokken en er is een tweede dwangsom van het gebod om de opdracht opnieuw aan te besteden. Dat betekent dat de bedragen van beide dwangsommen in totaal kunnen oplopen tot 200.000 euro.

“De rechter heeft een stevig vonnis neergelegd”, zegt advocaat Greetje Fimerius van de Baljet en TSR. “De rechter concludeerde dat de aanbestedingsprocedure een ernstig en fundamenteel gebrek had. De rechter zegt duidelijk dat de aanbestedingsprocedure van de Floriade BV niet deugde”.

Onduidelijkheden

“Het probleem bij de uitvraag was dat de Floriade BV onvoldoende kaders, houvast en randvoorwaarden heeft gegeven zodat een inschrijver een beeld kan vormen van wat er tot de scope van de opdracht behoort en onder welke omstandigheden de opdracht moet worden verricht”, legt Fimerius uit. “Oftewel ‘wat de behoefte van de Floriade is’. Dat ontbrak in de uitvraag. Ook had Floriade niet omschreven wat haar doelstellingen en verwachtingen bij de uitvoering van de opdracht waren. Door al die onduidelijkheden konden de Baljetgroep en TSR en andere inschrijvende ondernemingen niet goed bepalen wat hun beste aanbod voor Floriade was. Floriade heeft daardoor in feite appels en peren aangeboden gekregen. Door deze met elkaar te vergelijken kreeg de Floriade BV geen garantie dat zij de daadwerkelijk economisch meest voordelige inschrijving contracteert.”

Voorkennis

De rechter ging ook in op het lid van de beoordelingscommissie van de Floriade BV. Die was betrokken geweest bij de Floriade in Venlo en had daaruit veel voorkennis die ten nadele was van Baljet en TSR. “Die meneer heeft in Venlo nauw samengewerkt met de huidige winnaar. Door hem zitting te laten hebben in de selectiecommissie heeft Floriade onvoldoende waarborgen getroffen om een objectieve beoordeling van de offertes te garanderen”, zegt Fimerius.

De Floriade wordt nu door de rechter geboden om de voorlopige gunning in te trekken en de opdracht opnieuw aan te besteden.