Dreigend tekort aan zorg- en welzijnspersoneel in Flevoland

Algemeen

Na jaren van dalende werkgelegenheid trekt de Flevolandse arbeidsmarkt van zorg en welzijn weer aan. Het aantal vacatures stijgt en regionale werkgevers geven aan dat zij moeite hebben om vacatures te vervullen. Met name voor verpleegkundigen (mbo en hbo) en verzorgenden IG dreigen tekorten. Zo blijkt uit de recent verschenen arbeidsmarktpublicatie van werkgeversorganisatie Zowelwerk.


De regionale arbeidsmarkt van zorg en welzijn is ten opzichte van een aantal jaren geleden drastisch veranderd. Na jaren van krimp trekt de arbeidsmarkt aan. De verwachting is dat dit onder invloed van de beschikbare financiële middelen en de groeiende zorgvraag doorzet. Want hoewel Flevoland de jongste provincie is van Nederland, wordt de bevolking ook hier steeds ouder. Bovendien neemt het aantal Flevolanders met een of meerdere chronische aandoening toe en blijven mensen langer thuis wonen. Deze combinatie maakt dat de zorgvraag complexer wordt. Meer en hoger opgeleide zorgprofessionals zijn nodig om aan de groeiende en complexere zorgvraag te voldoen. Dit biedt kansen voor zorgprofessionals op mbo niveau. De kansen voor de lagere niveaus zijn daarentegen nog steeds matig.


Mismatch

Voor de komende jaren dreigt er een mismatch te ontstaan. De vraag naar hoger opgeleide zorgprofessionals neemt toe. Terwijl de uitstroom door pensioen een knelpunt gaat vormen en het aantal mensen dat aan een opleiding zorg en welzijn begint, is afgenomen vanwege de slechte baankansen. Vraag en aanbod op de Flevolandse arbeidsmarkt dreigen uit balans te raken. Peter de Vreede, directeur Zowelwerk licht toe: “We zien dat het aantal vacatures binnen zorg en welzijn toeneemt. Ook ontvangen we signalen dat werkgevers steeds meer moeite hebben om vacatures voor verzorgenden IG en (wijk)verpleegkundigen te vervullen.”
Het is volgens De Vreede niet zo dat de mensen die de afgelopen jaren werden ontslagen nu zo weer aan het werk kunnen. “De ontslagen vielen met name onder het lager opgeleide personeel, terwijl nu de behoefte aan hoger opgeleid personeel is toegenomen.”
Ook de veranderende competenties vormen een uitdaging. Het werk in zorg en welzijn is volop in verandering. Van hedendaagse zorgprofessionals wordt andere kennis en vaardigheden gevraagd. De Vreede: “De huidige opleidingen sluiten niet altijd aan op de wensen van werkgevers. Flevolandse werkgevers zoeken daarom de samenwerking met onderwijsinstellingen om ervoor te zorgen dat (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals over de benodigde kennis en vaardigheden beschikken. Ook de bestaande medewerkers moeten die omslag maken.”
Uitdagingen

De komende jaren is het nodig om middelbaar en hoger personeel voor Flevoland te behouden en aan te trekken. Een flinke uitdaging, gezien het gemiddeld lage opleidingsniveau in Flevoland en de aantrekkingskracht van de omliggende regio’s. Toch ziet De Vreede het positief in: “Flevolandse werkgevers weten voor welke uitdagingen zij staan. Verenigd in werkgeversorganisatie Zowelwerk zetten zij gezamenlijk de schouders onder de uitdagingen in de sector. Om ook in de toekomst over voldoende en juist gekwalificeerd personeel te beschikken.”