Uitleg agenda Almere Zaken 


* Iedereen die een account aangemaakt mag namens zijn of haar organisatie, vereniging, instelling etc, een activiteit plaatsen.* Activiteiten uit andere plaatsen nemen we niet op. Uitzonderingen in overleg.* Almere Zaken is niet verantwoordelijk voor foutieve of ontbrekende informatie en eventuele gevolgen daarvan.* De redactie behoudt zich het recht voor om melding van bepaalde activiteiten te weren, bijvoorbeeld al het gaat om verboden bijeenkomsten, of bijeenkomsten die in strijd zijn met fatsoen of de goede smaak.* Je bent verantwoordelijk voor de content die je plaatst of instuurt. Je staat er voor in dat de content geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Je vrijwaart Almere Zaken voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit de inhoud en de vorm van de door jou geplaatste of ingestuurde content.* © Niets uit onze agenda mag worden overgenomen zonder toestemming van de uitgever Rodi Media Midden Nederland B.V.