Afbeelding
AlmereZaken

Kunstlinie is meer dan een theater

Redactie

Kunstlinie heeft het afgelopen coronajaar zo goed mogelijk benut voor transformatie van de organisatie. Een aanpassing van de naam, nieuwe huisstijl, nieuwe website, meer samenhang tussen de verschillende cultuurdisciplines in het pand en meer samenwerking met andere partijen in de stad. “We ontwikkelen onszelf steeds meer tot een stadscultuurhuis waar altijd en voor iedereen wat te beleven valt”, vertellen directeur Adriana Strating en hoofd marketing Suzanne Boers.

Adriana Strating werd eind 2018 door de Raad van Toezicht aangesteld als nieuwe directeur om de organisatie naar een volgende fase te leiden. “We zijn eigenlijk verder gaan borduren op het oorspronkelijke plan van de gemeente Almere voor de ‘Hectare Cultuur’, met verschillende culturele instellingen onder één dak”, vertelt zij. “Schouwburg Almere en de activiteiten van museum De Paviljoens en architectuurcentrum Casla werden destijds samengevoegd in Kunstlinie Almere Flevoland, kortweg KAF. Het bleven aanvankelijk echter verschillende eilandjes in één gebouw en het sentiment over het verlies van die gevestigde namen bleef lange tijd overheersen. Er bleek meer nodig om het gewenste effect te krijgen.”

Meer dan een theater

Afgelopen jaar werd besloten om de naam Kunstlinie Almere Flevoland niet meer af te korten tot KAF – een naam die nooit echt omarmd is door de Almeerse bevolking - maar tot kortweg Kunstlinie. “We zochten een naam die de lading dekt. Wij brengen immers kunst over de hele linie, in de breedste zin van het woord”, benadrukt Strating. “Het is fijn om te merken dat mensen ons ook gewoon Kunstlinie beginnen te noemen en inzien dat wij meer zijn dan een theater. Wij zijn echt een cross-over bedrijf.” Ook de eigen medewerkers moesten worden meegenomen in dat besef. “We hebben het intern bijvoorbeeld niet meer over de afdeling Theatertechniek, maar gewoon over Techniek. Daarbij gaat het niet alleen om het mooi belichten van een podium, maar ook over het inrichten van een tentoonstelling en het faciliteren van een debat op een andere plek in of buiten het pand.”

Crossovers

Binnen Kunstlinie zijn drie nieuwe domeinen gecreëerd: Podium, Kunsthal en Stadsforum. Om samenhang tussen die domeinen te krijgen, wordt actief gewerkt aan cross-overs in de programmering. “We kijken bijvoorbeeld of er bij een expositie ook een passende voorstelling, workshop, lezing of debatavond geprogrammeerd kan worden”, aldus Boers. “Het vraagt van de medewerkers een andere manier van denken en meer projectmatig werken. De verschillende afdelingen trekken nu in een veel vroeger stadium met elkaar op. Het is mooi om te zien dat hierdoor de meest creatieve ideeën opborrelen”, zegt Boers. “Zo hebben we bijvoorbeeld gezamenlijk een online magazine ontwikkeld rondom onze expositie. We zochten een manier om toch in contact te blijven met ons publiek, toen we dicht moesten vanwege corona. Zo levert een noodgedwongen corona-alternatief ook iets waardevols op voor de toekomst, want hier gaan we zeker mee verder.”

Vaste medewerkers en flexibele schil

Om meer samenhang in de organisatie te krijgen, is ook gekeken naar het eigen personeelsbestand. “We hadden maar heel weinig mensen op de loonlijst en een grote flexibele schil. We wilden echter een vaste groep medewerkers om dingen mee te ontwikkelen. Daarom zijn we op allerlei plekken mensen uit onze flexibele poule gaan halen”, vertelt Strating. “In deze coronatijd zijn we teruggeworpen op die vaste kern, maar normaal gesproken zijn er zo’n 150 mensen betrokken bij wat wij doen. Daarvan zijn er veertig in loondienst en de rest is flexibel inzetbaar, zoals freelancers en vrijwilligers.”

Medebewoners onder de loep

Ook over de indeling van de ruimtes en huurders in het pand wordt nagedacht. “Als stadscultuurhuis willen we eigenlijk alleen medebewoners die méér zijn dan voordeurdelers. Bewoners met wie wij samen kunnen optrekken en die cultuur op dezelfde manier uitstralen als wij. We gaan actief bekijken hoe we omgaan met medebewoners”, aldus Strating. “Theatergezelschappen BonteHond en Suburbia zouden we hier bijvoorbeeld graag in huis halen, mocht hun huidige onderkomen De Voetnoot daadwerkelijk moeten verdwijnen. We zijn daarover in gesprek. Zij worden sowieso onze huisgezelschappen, met wie we ook gezamenlijk mooie dingen gaan doen. Daarnaast willen we ook meer samenwerkingen opzoeken met andere partijen in de stad. We streven naar projecten met impact en toegankelijke kunst voor alle Almeerders.”

Drie stappen terug

Vooralsnog staat dit jaar vooral in het teken van annuleringen, verplaatsingen en aanpassingen in de programmering. Ook financieel is de coronacrisis een flinke tegenvaller. “We kwamen al uit een financiële situatie waarin het een en ander gerepareerd moest worden en gingen net richting een plus. Het is frustrerend dat we nu weer drie stappen terug geslingerd worden. Gelukkig zijn er steunpakketten en centraal wordt binnen de cultuursector beken hoe we hier met elkaar uit kunnen komen. Dat we sinds dit jaar onderdeel zijn van de Almeerse Basisinfractructuur Cultuur betekent ook dat we voor de komende vier jaar verzekerd zijn van subsidie. Dat geeft rust, maar brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. We moeten onze waarde binnen het Almeerse culturele landschap wel bewijzen”, zegt Strating. “Hopelijk kunnen we volgend jaar weer met volle kracht vooruit, met onze theatervoorstellingen, tentoonstellingen en festivals. Dan opent ook de wereldtentoonstelling Floriade en samen met Almere Centrum gaan we bekijken hoe we het voor Floriade-bezoekers aantrekkelijk maken om de oversteek naar Almere Centrum te maken, door te zorgen dat hier ook van alles te beleven valt. 2022 kan zo maar eens een heel mooi jaar worden.”