Afbeelding
Almere DEZE WEEK

Schoolbesturen ontstemd over plannen Annapark

Redactie

STEDENWIJK - De schoolbesturen van Het Baken en ASG zijn onaangenaam verrast door de komst van tijdelijke woningbouw in het Annapark bij Stedenwijk. De gemeente is van plan daar 200 tijdelijke woningen te ontwikkelen. Het gaat om twee locaties. De woningen moeten minimaal vijftien jaar blijven staan. De huizen zijn onder andere bestemd voor mensen die begeleiding nodig hebben, mensen uit omliggende wijken en mensen die op een wachtlijst voor een woning staan.

Op 24 september vorig jaar is door wethouder Maaike Veeningen het startschot gegeven voor de bouw van de International Campus Almere. Hiermee geven de schoolbesturen samen met de gemeente een impuls aan de aantrekkelijkheid van Almere voor internationale bedrijven. Annapark kan zich ontwikkelen tot een veilige, groene en gezonde onderwijscampus, samen met het reeds aanwezige Trinitas Gymnasium en met voldoende ruimte om te sporten. Met de bouw van tweehonderd tijdelijke woningen doorkruist de gemeente haar eigen ambities, stellen de schoolbesturen, en worden de afspraken met de schoolbesturen stevig onder druk gezet.

Weinig begrip

Er is bij de schoolbesturen van Het Baken en ASG dan ook weinig begrip voor deze actie van de gemeente. De besturen stellen dat met de komst in het Annapark van de International Campus Almere al rekening is gehouden met uitbreiding van de school. Verder er zijn plannen voor een kinderopvang voor de expatouders, waarvoor reeds een van de kavels op het terrein in beeld is. ‘Een deel van de tijdelijke woningen, met drie en vier woonlagen, is voor de ingang van de campus gepland en staat dicht tegen het gebouw van Trinitas Gymnasium aan’, laten de schoolbesturen weten. ‘ Dit is tevens de kavel die gereserveerd is als de campus wil uitbreiden en er kinderopvang gerealiseerd wordt.’

De schoolbesturen maken zich ook zorgen over de veiligheid van de kinderen die naar de scholen van het Annapark komen. Verder wijzen zij op mogelijke financiële schade omdat minder ouders gaan kiezen voor de scholen op het Annapark.

Communicatie

De schoolbesturen van Het Baken en ASG betreuren de wijze waarop ze door de gemeente zijn meegenomen in de aangepaste verkenning van de ontwikkeling van Annapark en de communicatie hierover. “We begrijpen dat meerdere impulsen nodig zijn om bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad, zowel op het gebied van onderwijs, economie als wonen. Maar we worden niet gezien als een serieuze gesprekspartner, waarmee aan de ‘voorkant’ is gesproken over de mogelijkheden, beperkingen en risico’s. We mogen alleen maar meepraten over de planuitwerking”, aldus de schoolbesturen.

De schoolbesturen hebben het college op de hoogte gesteld van de zorgen en de bezwaren. De ouders worden geïnformeerd met een brief.

Donderdag praat de gemeenteraad over het Annapark tijdens de Politieke Markt.