Afbeelding

Gemeente roept op: geen messen verkopen aan minderjarigen

Partnernieuws

Vooruitlopend op nieuwe wetgeving verkopen veel Nederlandse retailers vanaf 2 februari geen messen meer aan minderjarigen. De gemeente Almere roept Almeerse ondernemers op om dit initiatief te steunen.

De overheid werkt aan wetgeving waarbij messen alleen aan 18-plussers mogen worden verkocht. Dit wetgevingsproces kost veel tijd en daarom nemen winkels en online verkopers nu al vrijwillig hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit initiatief wordt breed gesteund door de brancheorganisaties. Zij roepen alle (web)verkopers van messen op om hier aan mee te doen. 

Er is communicatiemateriaal beschikbaar gesteld waarmee ondernemers de boodschap ‘messen verkoop alleen aan 18+’ kunnen uitdragen. Almeerse ondernemers kunnen het materiaal opvragen via veilig@almere.nl of zelf downloaden op de website van het CCV.

Actieplan Wapens en Jongeren

Gemeente Almere is een van de gemeenten die betrokken is bij de uitvoering van het actieplan Wapens en Jongeren. In dit actieplan hebben lokale en nationale organisaties afgesproken samen het wapenbezit onder jongeren terug te dringen. Alle betrokken partijen - scholen, jeugd- en welzijnswerk van gemeenten, horeca, politie en OM – werken samen en de aanpak wordt vanuit het Rijk ondersteund en versterkt met landelijke maatregelen. De aankomende wet over messenverkoop is hier een voorbeeld van.