Bauke van der Veen, bestuurslid Vereniging Flevofood (Foto: aangeleverd)
Bauke van der Veen, bestuurslid Vereniging Flevofood (Foto: aangeleverd)

Flevofood blikt terug op Floriade Expo

Interviews

Ze hebben zichzelf met maar liefst zes kavels gepresenteerd tijdens de Floriade, zijn van mening dat het verbouwen van voedsel ook thuishoort op een tuinbouwtentoonstelling en zijn daarom met een duidelijke missie aan hun Floriade avontuur begonnen.

Almere Zaken blikt samen met Bauke van der Veen van Vereniging Flevofood terug op hun bijdrage aan de Floriade.

Over Flevofood

Flevofood is een netwerkvereniging van en voor Flevolandse voedselbedrijven. Bij de vereniging zijn bedrijven gericht op landbouw, verwerking, logistiek, handel, horeca en catering die letterlijk en figuurlijk in de polder geworteld zijn aangesloten. Samen streven de ondernemers naar het verkorten van de voedselketen, zowel op het gebied van de afstand die voedsel aflegt tot het op tafel komt, als het beperken van het aantal schakels in de keten en het vergroten van de sociale verbondenheid. “Een gemiddelde avondmaaltijd heeft zo’n 30 000 kilometer gereisd voordat deze op je bord ligt, dat moet echt anders, korter en lokaler.” Aldus Van der Veen, bestuurslid van Vereniging Flevofood. Op de Floriade heeft de vereniging van zo’n 80 tot 100 Flevolandse boeren zich gepresenteerd, gericht op duurzaamheid, het belang van de korte keten, en het belang van biodiversiteit.

Bijzondere groenten proeven

De vereniging kwam naar de Floriade om bezoekers kennis te laten maken met Flevolandse groenten. Zo mochten alle bezoekers ‘bijzondere’ groenten zoals gekleurde wortels en gele bieten proeven en zelfs mee naar huis nemen, was Pixelfarming Robotics wekelijks op woensdag aanwezig om een kavel te onderhouden en hun slimme landbouwrobot te tonen en organiseerde de vereniging meer dan 50 zakelijke evenementen op hun terrein. “We hebben in totaal zo’n 2 tot 2,5 duizend kilo groente aan de bezoekers laten proeven en merkten dat alle bezoekers heel positief reageerden. Ze vonden het leuk om op onze kavels rond te kijken en ook uit gesprekken met bezoekers bleek hun interesse voor wat wij doen. Daarom kijken wij heel positief terug op onze deelname aan de Floriade en hebben wij deze doelstelling zeker behaald.”
Tijdens de events die plaatsgevonden hebben op het terrein van Flevofood had de Vereniging voornamelijk een facilitaire rol. “Wij hebben bedrijven ontvangen op ons terrein, zorgden voor hapjes, drankjes, en eigenlijk alles wat een klant wenst, en in ruil daarvoor mocht ik vaak een praatje houden over wat wij doen, en wat de relevantie daarvan is voor andere bedrijven.”

Invloed op Flevofood

Natuurlijk is de negatieve berichtgeving omtrent de Floriade Expo Vereniging Flevofood niet ontgaan. “Ik weet dat die negativiteit er was maar daar trek ik me niks van aan.” Aldus Van der Veen. De ondernemer vertelt verder dat de negatieve berichtgeving omtrent het evenement en de tegenvallende bezoekersaantallen niet of nauwelijks invloed gehad hebben op het behalen van de doelstellingen voor Flevofood. “Het is misschien ons geluk geweest dat wij, voor het behalen van succes op de expo, niet afhankelijk zijn geweest van bezoekersaantallen. Onze primaire business is de zakelijke markt en veel events waren voordat de Floriade haar deuren opende al geboekt. Daarbij kregen we tot het laatste moment nog nieuwe aanvragen voor zakelijke evenementen. Ik kan me voorstellen dat wanneer je als ondernemer iets aan de Floriade bezoeker verkocht, de resultaten misschien tegenvallen. Maar voor ons is dit zeker niet het geval.”

Korte keten

Toch heeft Vereniging Flevofood niet alle vooraf gestelde doelstellingen gehaald. “Een andere doelstelling waarmee wij naar de Floriade zijn gegaan is al het eten op de Floriade uit de korte keten laten komen. Dat hebben we helaas niet kunnen verwezenlijken. Het niet behalen van dit doel is te wijten aan het feit dat veel cateraars op de Floriade pas laat aangetrokken zijn en het daardoor voor deze ondernemers niet haalbaar was hun processen nog aan te passen op producten uit de korte keten. Deze ondernemers werken met vaste leveranciers en konden dit niet zomaar meer omgooien. Dat is jammer maar wel begrijpelijk.”

Het niet behalen van één van de doelstellingen neemt niet weg dat Van der Veen zeer positief terugkijkt op de deelname aan de Floriade Expo. “We hebben onszelf goed kunnen laten zien, we hebben onze bezoekers iets kunnen leren over de thema’s die bij ons op de kavels aan bod zijn gekomen en we hebben veel mooie events neergezet. Beter zou het niet kunnen.”

www.flevofood.com

Flevofood op Floriade Expo 2022 (Foto: aangeleverd)
Bauke van der Veen, bestuurslid Vereniging Flevofood (Foto: aangeleverd)