Kimberley Valentien, voorzitter VBA. (Foto: Avanti/Richard Terborg)
Kimberley Valentien, voorzitter VBA. (Foto: Avanti/Richard Terborg)

Het belang van de VBA voor Almere

Interviews

Ondernemersvereniging wil op alle vlakken groeien

De Vereniging Bedrijfskring Almere (VBA) bestaat al sinds 1977 maar is momenteel levendiger dan ooit. Almere Zaken ging in gesprek met voorzitter Kimberley Valentien om te vragen wat het belang is van de ondernemersvereniging voor de stad en voor de ondernemers. Ook vroegen we wat de plannen voor de komende jaren zijn. “Natuurlijk willen we meer leden, maar we zetten vooral in op de kwaliteit. Want alleen groeien zonder ook de kwaliteit te verbeteren levert niets op.”

De VBA is de eerste oudste ondernemersvereniging van Almere en bestaat dit jaar 45 jaar. Maar van een stoffig imago is zeker geen sprake. De vereniging is levendiger dan ooit en, net als de stad Almere zelf, klaar voor verdere groei. Kimberley Valentien, sinds 2017 voorzitter van de VBA, vertelt: “Voor ons ligt de focus de komende tijd op het verhogen van de kwaliteit. Daarmee bedoelen we dat we ons belang voor ondernemers in de stad willen vergroten. Bedrijven en ondernemers laten toetreden die actief meedenken met ons, die een visie hebben en die de waarde van de VBA willen verhogen. Als vereniging zijn we een volwaardige gesprekspartner, maar hoe sterker we staan, hoe beter we kunnen opkomen voor datgeen dat voor ondernemers van belang is.”

Aanbestedingen

Valentien noemt daarbij als voorbeeld de Floriade. “Het evenement is naar Almere gehaald met de belofte dat de Almeerse ondernemer zou meeprofiteren van de Floriade. Achteraf kunnen we stellen dat dit helaas niet helemaal gelukt is. Ondernemers lieten weten dat ze zich in het aanbestedingstraject gepasseerd voelen en vaak ook daadwerkelijk zijn. Voor ons als VBA geeft dit aan dat het contact tussen de gemeente en de bedrijven, zowel groot als klein, nog veel beter kan. We zullen vaker met elkaar om tafel moeten, beter naar elkaar luisteren en concrete plannen maken tussen gemeente en ondernemers, om voor de toekomst te kunnen garanderen dat ondernemers wel zullen profiteren van een dergelijk event of van andere lokale aanbestedingen.”

We willen een goede vertegenwoordiging zijn van álle ondernemers in de stad

Ondernemersklimaat

Op dit moment telt de VBA ruim 400 leden. Een stuk minder dan pakweg tien jaar geleden. En hoewel de vereniging zeker als doel heeft om dit ledenaantal uit te breiden, is absolute groei niet het hoofddoel, aldus de voorzitter. “We zijn niet alleen de oudste, maar ook nog steeds de grootste bedrijfsvoering van Almere. Toch zijn we ook hierin ambitieus. We willen een goede vertegenwoordiging zijn van alle ondernemers in de stad. Zowel de ZZP’ers, het mkb, maar zeker ook de grotere bedrijven vormen samen het ondernemersklimaat in Almere. Als wij een goede afspiegeling hebben van het lokale ondernemerslandschap, komt het de stad alleen maar ten goede. Daarmee kan de VBA een nog betere gesprekspartner worden van onder meer de gemeente Almere, het UWV en onderwijsinstellingen als het gaat om de economische groei van Almere.”

Versterking 

Valentien benadrukt dat bijvoorbeeld de coronacrisis liet zien wat de meerwaarde was van een bedrijfsvereniging voor ondernemers. “Juist in tijde van crisis, zorgt het verenigen voor versterking. We kunnen één geluid laten horen, maar tegelijk ook veel de ondernemers individueel doen. Samen sterk, juist als het tegen zit. Door de coronacrisis is ook gebleken dat de behoefte van onze leden, om fysiek bijeenkomsten en evenementen bij te wonen meer dan voorheen aanwezig is. Daarom blijven we evenementen organiseren waar mensen met elkaar in gesprek kunnen. Want bedrijven zijn mensen, achter elk bedrijf zit één of een groep mensen, en daarom is het menselijke contact ook zo van belang.”

Raad van Advies 

Afgelopen jaar heeft de VBA al de eerste stappen gezet naar de vernieuwde aanpak. Omdat de vereniging het bestuur, net als in de beginjaren, meer op afstand wil laten functioneren, is er een raad van advies opgesteld. Daarin is plek is voor ongeveer tien personen met een grote verbindende factor in Almere. Inmiddels is bekend dat vier van deze rollen vervuld worden door Mark Pol, Jan Bun, Herman Reimert en Annemarie Jorritsma. Oud VVD-wethouder Henk Smeeman is toegetreden tot het bestuur met als portefeuille Politiek. Valentien besluit: “Door deze veranderingen is de VBA het afgelopen jaar versterkt, en dit gaan we de komende jaren blijven doen. Want een dynamische stad als Almere heeft een dynamische ondernemersvereniging nodig, en dat zijn we.”

KADER: 

Studenten lidmaatschap

De VBA biedt derdejaars MBO en vierdejaars VMBO- en HBO studenten een jaar lang een gratis lidmaatschap aan. Inschrijven kan via het secretariaat: secretariaat@vba-almere.nl

Proeflidmaatschap

Wilt u eerst testen of het lidmaatschap van de VBA iets is voor uw bedrijf, dan kunt u zich inschrijven als proeflid. U mag dan 3 maanden kijken, horen en beleven wat de VBA voor u doet. U mag in die 3 maanden 2 evenementen van de VBA bezoeken, u krijgt een inlog voor de website, u krijgt een vermelding via de VBA socials en u wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van het ondernemersnieuws in Almere. Meer informatie: https://www.vba-almere.nl/over-vba/het-lidmaatschap

Afbeelding