Kimberley Valentien. (Foto: Marco ter Beek).
Kimberley Valentien. (Foto: Marco ter Beek).

Het leven is onzeker, dus geniet!

Column

Vergeet u het ook wel eens om flink te leven? Om te genieten van al het kleine en grote dat u in uw omgeving heeft? De dagelijkse beslommeringen, de ambitie en alle activiteitenter bevrediging van een rijk en volmaakt bestaan nemen zoveel tijd in beslag, dat je vergeet om te leven, om lekker uit de band te springen, om te genieten in stilte van je bestaan. 

Pas als er zich een voorval voordoet zoals een overlijden van iemand in de nabije omgeving of het verlies van een baan staat de tijd even stil en dan dringt het besef door dat je juist nu moet genieten. Niet altijd bezig moeten zijn met later en misschien niet altijd streven naar meer. Na dit moment van besef, golf je terug naar de waan van de dag tot het volgende moment dat de tijd weer even stil komt te staan. 

Dit zo beschouwd, is een positie die ik als luxe durf te benoemen. Want waar golf je naar terug als de tijd blijft stil staan? Als je niet je dagelijkse beslommering kunt oppakken, omdat die er gewoon niet meer zijn? Weggevaagd door iemand die lijkt te leven voor enkel ambitie en alleen activiteiten verricht ter bevrediging vaneen eigen rijk en volmaakt bestaan. Op sommige vragen vind je geen antwoord. Hopelijk omdat de vraag nooit hoeft te worden gesteld.

Kimberley Valentien
Voorzitter VBA