Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)
Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)

SBBA: veiligheid en collectief

Column

Dat veiligheid niet vanzelfsprekend is, tonen de huidige mondiale gebeurtenissen aan. Hoewel het niets is vergeleken met deze gebeurtenissen, blijkt dat we ook lokaal alert moeten blijven als het om veiligheid gaat. We zien dat het nut heeft om als Europa collectief te acteren en dat geldt ook voor lokale situaties. Wat een enkele ondernemer niet kan realiseren, bereiken we wél als we hierin samen optrekken.

Dat is waar de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Almere voor staat. Met het collectief beschermen we wat u heeft opgebouwd en dat realiseren steeds meer ondernemers zich gelukkig.

Surveillance en koppeling met private camera’s

De gevolgen van een inbraak of overval strekken veel verder dan alleen materiële schade. Dankzij 24/7 cameratoezicht en korte lijnen met de surveillanten en politie, kunnen we snel handelen als we de boel niet vertrouwen. Recent zijn de camera’s vernieuwd. Uniek is dat we de camera’s op het private terrein van onze leden hieraan kunnen koppelen. Onraad wordt dan zichtbaar voordat het gewone alarm afgaat. Daardoor hebben we al heel wat keren (grote) schade kunnen voorkomen. Het videomanagementsysteem zetten we ook in om preventief te acteren. We zetten naast veiligheid, ook in op leefbaarheid, schoon en heel. We werken daarbij nauw samen met de gemeente, politie, WVO (Werkgroepen Veilig Ondernemen) en de VBA, en dat werpt zijn vruchten af.

Parkmanager

Voor persoonlijk contact met de SBBA is Michel Kok – voor velen een bekende vanuit de WVO – als parkmanager aangesteld. Heeft u vragen over uw veiligheid, of vallen bepaalde zaken u op? Neem contact op met Michel, hij komt graag langs.

Collectiviteit is effectief

De afgelopen jaren is er binnen de SBBA hard gewerkt om tot het huidige niveau te komen. Dit dankzij ons team maar bovenal dankzij de deelnemers. Met hun feedback, opmerkzaamheid en meldingen vormen we een bloeiend collectief. Daar mogen we met elkaar trots op zijn.

Daarom roep ik ondernemers op om zich bij ons aan te sluiten. Hoe groter het collectief, hoe beter de dienstverlening, hoe veiliger onze bedrijventerreinen, hoe beter onze werkomgeving, hoe positiever onze toekomst.

Ik wens u een veilige zomer.

Nico Roozen
Voorzitter SBBA

Bent u geïnteresseerd? Neem contact met ons op:
bestuur@sbbalmere.nl
Tel. 036 54 98 476