Het MKB Schakelteam Flevoland kan helpen bij de aanvraag. (Foto: SteijgerComm)
Het MKB Schakelteam Flevoland kan helpen bij de aanvraag. (Foto: SteijgerComm)

Aangepaste regeling Tegemoetkoming Energiekosten voor klein-MKB

Algemeen

Afgelopen oktober heeft het kabinet de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) aangekondigd, waarmee energie-intensieve mkb-bedrijven een compensatie van 50% van de energiekostenstijging kunnen aanvragen. Waar de energiekosten in eerste instantie minimaal 12,5% van de omzet moesten uitmaken, is dit nu minimaal 7%. De regeling gaat op 21 maart 2023 in. 

Op deze datum kunnen vanaf 09:00 aanvragen worden ingediend. De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en loopt van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. 

Hulp bij aanvraag
De aanvraag is nu al voor te bereiden. Zie daarvoor deze pagina op website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Kom je er niet uit, of wil je weten hoe jouw onderneming op energieterrein ervoor staat? Neem dan contact op met één van de adviseurs van het MKB Schakelteam Flevoland.

Drempelwaarde geschrapt
Naast de verlaging percentage energiekosten heeft de minister bovendien de drempelwaarde wat betreft het minimale gas of elektriciteitsverbruik van een onderneming geschrapt. Deze aanpassingen in de regeling betekent in de praktijk dat veel kleine mkb-bedrijven nu wél in aanmerking komen voor de regeling, waar zij eerst buiten de boot vielen. Het trof vooral bedrijven die vanwege de kleine schaal niet aan de drempelwaarde voldeden, maar voor wie de energiekosten wel een aanzienlijk deel van de omzet uitmaken.

Maximale subsidie
De maximale subsidie in de TEK-regeling bedraagt € 160.000 en geldt per onderneming. Dat betekent dat bijvoorbeeld b.v.’s die onder een holding vallen niet separaat een tegemoetkoming aan kunnen vragen. Ondernemers kunnen uiteindelijk 50% van de energiekostenstijging boven een vastgestelde drempelwaarde van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit vergoed krijgen. Voor het berekenen van de subsidie wordt verder gewerkt met een maximale prijs voor gas (€ 3,19 per m³) en elektriciteit (€ 0,95 per kWh). Ondernemers die in aanmerking komen voor de TEK krijgen maximaal 50% van het verschil tussen de drempelwaarde en de maximumprijs.

De aanvraag voor de tegemoetkoming kan via deze website gedaan worden.