Niet alle zorgbedrijven hebben goede intenties. (Foto: Adobe Stock)
Niet alle zorgbedrijven hebben goede intenties. (Foto: Adobe Stock)

Geen zicht op dubieuze zorgbedrijven in Almere

Algemeen

De gemeente weet niet of er zorgaanbieders in Almere zijn die er dubieuze praktijken op nahouden. Dat laat het college weten aan de VVD, die daar schriftelijke vragen over had gesteld.

De VVD verwijst in de vraagstelling naar een uitzending van RTL-nieuws waarin gesteld werd dat sommige zorgbedrijven in ons land misbruik maken van kwetsbare groepen. In de uitzending kwam naar voren dat mogelijk ook Almeerse zorgbedrijven zich daar schuldig aan maken.
Zij kregen van RTL een ‘rode vlag’. De gemeente laat de VVD weten niet op de hoogte te zijn van deze feiten. Naar aanleiding van de RTL-uitzending is er wel vanuit het stadhuis informatie opgevraagd bij het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), de instantie die ondersteuning biedt aan partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. ‘Het is ons en het RIEC niet bekend op welke indicatoren bedrijven een ‘rode vlag’ hebben gekregen en welke bedrijven het betreft, schrijft het college. ‘RTL maakt deze gegevens niet openbaar aangezien het niet om bewezen zorgfraude gaat, maar om vermoedens. Wij bekijken of deze gegevens te achterhalen zijn, want wij onderkennen het belang om deze bedrijven in beeld te hebben.’

Grote stappen

Het college laat ook weten dat binnen de gemeente op het gebied van toezicht en handhaving de laatste jaren grote stappen zijn gezet. ‘Sinds de decentralisaties in 2015 hebben wij aandacht voor vroege signalering en preventie, waar wij voorheen vooral repressief werkten. Bij aanbestedingen worden vooraf selectiecriteria opgesteld en bij het beoordelen van de inschrijvingen wordt nagegaan of potentiële aanbieders daaraan voldoen. Ook worden regulier voortgangsgesprekken gehouden.’ Met betrekking tot repressief toezicht werkt de gemeente aan verschillende meldpunten waar misstanden kunnen worden gemeld door inwoners of zorgaanbieders. Ook kunnen meldingen binnenkomen via ‘Meld Misdaad Anoniem’, de Sociale Verzekeringsbank, de Inspectie van sociale zaken en werkgelegenheid en het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ). ‘Elk signaal, melding of klacht wordt beoordeeld en daarbij wordt bekeken of de inzet van toezicht of de inzet van de contract leverancier manager noodzakelijk is.’

A-Insights

Ook heeft de gemeente een samenwerking met A-Insights dat onderzoek doet naar risico’s. ‘Bij signalen die duiden op mogelijke fraude wordt verdiepend onderzoek ingezet en wordt er gehandhaafd wanneer nodig en mogelijk.’