Afbeelding
AlmereZaken

Bedrijven sluiten convenant met UWV

Algemeen

UWV Werkbedrijf Almere heeft met drie organisaties convenanten afgesloten om jongeren tot 27 jaar met een achterstand tot de arbeidsmarkt weer aan een baan te helpen. Het gaat om diverse , korte leer/werk-trajecten waarmee werkervaring kan worden opgedaan.


“Het is ontstaan als gevolg van de Participatiewet”, zegt Patricia Oosthof van UWV. “Deze wet is er om zoveel mogelijk mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking werk te laten vinden. Het gaat om mensen die onder het doelgroepenregister vallen, zoals Wajong.”
UWV sloot met Doeners Place, stichting Goed Bezig Almere en onlangs ook Almere Jungle, speciale convenanten af om werkzoekenden uit de doelgroep een leer/werk-traject te kunnen laten volgen. Oosthof: “De bedoeling is dat deze bedrijven zich inzetten om deze werkzoekenden het opstapje te geven waarmee ze later een reguliere baan kunnen vinden in de regio.”
Zo zijn er deelnemers die via Goed Bezig een certificaat voor heftruckchauffeur hebben gehaald en straks prima in bijvoorbeeld een magazijn kunnen werken. “Het gaat om laagdrempelige opleidingen met veel werk in de praktijk, dus niet in een klaslokaal.”
De jongeren die een plek bij de bedrijven hebben vaak een steuntje in de rug nodig. “Bijvoorbeeld omdat ze een laag IQ hebben, een chronische ziekte of een fysieke beperking. “Maar er zijn veel dingen die ze wél kunnen en daar focussen we ons op. Iemand met een fysieke beperking kan natuurlijk een prima boekhouder zijn. Sommigen hebben misschien wat extra begeleiding nodig. Zo was er iemand die elke week een vrije dag wilde opnemen. Een werkgever moet dus bereid zijn om dan uit te willen leggen dat dat niet zo handig is, omdat je dan in de zomer geen langere vakantie kan opnemen. Dat vraagt soms om wat geduld.”
Als het traject doorlopen is hebben deze medewerkers een grotere kans op een reguliere baan. “In de Participatiewet zijn afspraken gemaakt dat werkgevers tot 2026 100.000 extra banen creëren voor deze doelgroep en de overheid 25.000. De gemeente Almere doet dat ook en UWV Werkbedrijf heeft landelijk circa 100 arbeidsplaatsen voor deze doelgroep beschikbaar