Afbeelding
AlmereZaken

Dagelijks werk is opstap naar terugkeer in maatschappijProductiewerk achter tralies

Algemeen

In de penitentiaire inrichting (PI) Almere wordt gewerkt. De circa 300 gedetineerden kunnen tijdens hun verblijf kiezen om arbeid te verrichten in één van de negen werkzalen.


“Het is een vrije keuze”, zegt Olivier Sabbé, hoofd Arbeid binnen de PI Almere. “We produceren geen eigen producten, maar bedrijven kunnen bij ons bijvoorbeeld hun productiewerk onderbrengen.”
Het stereotiepe beeld dat de gevangen ‘zakkies plakken’ of wasknijpers in elkaar zetten, is daarbij volstrekt misplaatst. Zo staat in de PI Almere een poedercoat-lijn waarmee bijvoorbeeld metaal kan worden bespoten. Maar ook is er een textiellijn en een montageafdeling.
“Bedrijven kunnen de PI Almere gebruiken voor allerlei soorten werk, zegt Sabbé. “Dat gaat via In-Made, een onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Iedere PI in ons land heeft zijn eigen soort werk. Bij elkaar kunnen wij veel opdrachten aannemen. We werken marktconform, maar met een scherp tarief.” Bedrijven die hun werk onderbrengen bij PI’s doen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. “Want werk levert een waardevolle bijdrage aan het welzijn van de gedetineerden”, zegt Sabbé. “Ze komen uit de dagelijkse sleur, doen sociale contacten op en krijgen een dagritme. Dat is weer belangrijk om terug te keren in de maatschappij. Het gevoel van eigenwaarde neemt toe door werk.”


Examens

De werkende gedetineerde kan zichzelf ook bijscholen, bijvoorbeeld als schoonmaker of voor het vak Coater. Sabbé: “Op MBO 3-niveau en zelfs ook MBO 4-niveau. Vanuit het ROC van Flevoland worden zelfs achter de tralies examens afgenomen.”
Leander Mattheus is als Hoofd Detentie & Re-integratie met zijn medewerkers verantwoordelijk voor de activiteiten rondom terugkeer van de gedetineerde naar de maatschappij. Dat is geen ABC’tje, iedere gedetineerde heeft een andere individuele hulpvraag. “Bedrijven kunnen een ex-gedetineerde, ook uit de PI Almere, in dienst nemen - en willen dit ook wel maar er is veel onwetendheid. Ik krijg bijvoorbeeld vaak de vraag of de kastdeuren voortaan op slot moeten. Ik begrijp die vraag natuurlijk wel, maar ons traject is erop gericht om een veranderingsproces in gang te zetten bij een gedetineerde. Hij gaat, na zorgvuldig multidisciplinair overleg, stapje voor stapje weer de buitenwereld in. Eerst uiteraard onder begeleiding, daarna eventueel zelfstandig. Een gedetineerde stroomt dan door van In-Made naar Ex-made: alles is erop gericht dat een (ex-)gedetineerde niet terugvalt in de criminaliteit en dat is al lastig genoeg. Maar het is mooi om te zien wanneer een gedetineerde echt merkt dat hij aan het veranderen is. Als hij de gevangenis verlaat zal hij toch weer zijn wekker moeten zetten om op tijd op zijn werk te zijn. Het is fijn als bedrijven ex-gedetineerden een kans geven in het vormgeven van hun nieuwe leven,” aldus Mattheus.
MVO

Bedrijven kunnen hier, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, een bijdrage aan leveren door die gedetineerde in dienst te nemen. Willen zij hier meer over weten, kunnen zij contact opnemen met de PI Almere via Gedetineerdenzaken.PI.Almere@dji.minjus.nl.
Bedrijven die geïnteresseerd zijn om werk uit te besteden aan de PI Almere kunnen contact opnemen met Olivier Sabbé (o.sabbe@dji.minjus.nl) of kijken op www.in-made.nl.
IN KADER
PI is grote werkgever

De PI Almere is een Huis van Bewaring. Dat betekent dat gedetineerden er verblijven tot de rechter uitspraak heeft gedaan. Maar het is ook een Inrichting voor Stelselmatige Daders (ISD) en er is een Extra Zorg Voorziening (EZV).
Naast het leveren van arbeid is de PI Almere ook één van de grootste werkgevers op bedrijventerrein De Vaart. Er werken ongeveer 250 mensen in de gevangenis. Niet alleen bewaarders, maar ook penitentiair inrichtingswerkers, werkmeesters, medisch- en ondersteunend personeel, zoals administratie.