Nico Roozen.
Nico Roozen. (Foto: Marco ter Beek)

Bouwen aan vertrouwen; terugblik 2023!

Column

We kijken als Stichting, die is gebaseerd op collectief vertrouwen, terug op een dynamisch jaar. Opererend op het publiek private snijvlak wordt de SBBA steeds vaker ingeschakeld voor samenwerking op het gebied van de publieke taakuitvoering. De samenwerking met de gemeente Almere ontwikkelt zich in positieve zin zeer constructief; op ambtelijk niveau wordt operationeel goed samengewerkt aan de diverse samenwerkingsverbanden.

Politie en openbaar ministerie doen steeds vaker een beroep op de SBBA waar het bijvoorbeeld gaat om incidenten waar aanvullende beeld-ondersteuning voor wordt gezocht. Ook onze contacten met de VBA (Vereniging Bedrijfskring Almere) worden intensiever; VBA en SBBA zoeken samenwerkingsmogelijkheden om gezamenlijk de belangen van ondernemers zo efficiënt en effectief mogelijk te dienen. Een eerste resultaat is het Parkmanagement Poldervlak initiatief, zoals hiernaast verder uiteen wordt gezet.

Deze intensivering van samenwerking stemt tot optimisme, want zoals eerder in deze column betoogt; de problemen op gebied van veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, stroomzekerheid, cybercriminaliteit etc. op de bedrijventerreinen, kunnen we alleen het hoofd bieden als alle stakeholders bereid zijn hierin samen te werken. Een kwestie van blijven bouwen aan vertrouwen!

Concreet: het bestaand georganiseerd vermogen in Almere ziet de kansen om collectief samen te werken. Het besef is er dat alleen op deze wijze de betreffende thema’s zoals hiervoor benoemd, succesvol kunnen worden opgepakt en niet alleen nu, maar met name ook voor de toekomst!

De SBBA dankt ook dit jaar haar deelnemers voor een ieders vertrouwen en betrokkenheid bij ons collectief; een solide basis houdt het collectief sterk. Met elkaar blijven werken aan een sterk collectief zal ook in 2024 verder vruchten afwerpen middels een nog betere dienstverlening, veiligere bedrijventerreinen, een betere werkomgeving en daarmee een zonnigere toekomst voor de ondernemers in Almere.

Namens het gehele SBBA-bestuur en team, wens ik u allen fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig, maar bovenal veilig 2024 toe.

Nico Roozen
Voorzitter SBBA