Chantal Visser en Michiel Terpstra voor het circulaire paviljoen Circuloco (Foto: aangeleverd)
Chantal Visser en Michiel Terpstra voor het circulaire paviljoen Circuloco (Foto: aangeleverd)

Van Wijnen – Samen bouwen we buurten

Bedrijfsprofiel

Kwaliteit van leven verhogen door ontwikkeling, bouw, renovatie, transformatie en beheer van gebouwen waar iedereen graag wil zijn. Dat is hoe Van Wijnen Lelystad mens en maatschappij ontzorgt en faciliteert. Vooruitkijkend met innovatieve blik en oog voor de volgende generaties, maar tevens teruggrijpend op de jarenlange ervaring en expertise van het in 1907 opgerichte bedrijf, bouwt Van Wijnen zonder negatieve gevolgen voor milieu en planeet. “We zijn veel meer dan een bouwbedrijf. We creëren plekken waar je graag bent. Als buurtontwikkelaars maken we fijne plekken om te wonen, werken, leren recreëren en zorgen,” aldus Chantal Visser, commercieel manager bij Van Wijnen Lelystad.

Als totaalbegeleider van renovatieprojecten luistert Van Wijnen naar de wensen van de klant. Visie en ambitie van klanten staan centraal en vanuit dat perspectief denkt de organisatie mee over verstandige keuzes en toekomstbestendige plannen. De ontwikkelende bouwer staat klaar voor verbouwing, verduurzaming, modernisering en uitbreiding van kantoor- en bedrijfspanden aan de hand van drie pijlers: samenwerking op maat, duurzaamheid en circulariteit, en minimale overlast.

Wat houdt renovatie precies in?

Renovatie is het opwaarderen van een gebouw met behoud van functie. Een gebouw een tweede leven geven en ervoor zorgen dat bedrijfs- en kantoorpanden weer voldoen aan hedendaagse eisen met betrekking tot energieverbruik, CO2-uitstoot, leef comfort, toegankelijkheid, veiligheid en gezondheid. Het kan gaan om een aanpassing in een bestaande situatie, uitbreiding, functiewijziging of verduurzaming.

Samenwerking op maat

Oplossingsgerichtheid, een luisterend oor en groot inlevingsvermogen in de visie en ambitie van klanten maken samenwerkingen op maat mogelijk. Het doel van Van Wijnen? Een fijn product leveren en ervoor zorgen dat de klant het proces als plezierig heeft ervaren. Van Wijnen bouwt langdurige relaties op met klanten waardoor de organisatie haar klanten en de gebouwen kent en daardoor snel kan inspringen op wensen van klanten.

Duurzaam en circulair

Met behulp van duurzame en circulaire materialen verlaagt Van Wijnen de footprint. De ambities van de organisatie op dit vlak zijn groot: in 2025 afvalvrij bouwen en renoveren. Om dit te bereiken worden leveranciers gevraagd materialen met zo min mogelijk verpakking te leveren, bijvoorbeeld in emballagekratten. Ook kijkt de organisatie naar niet-hybride materialen die weer losgemaakt kunnen worden. “We zijn te gast in de natuur. We willen onze omgeving niet afbreken. Wat we wel toevoegen moeten we kunnen hergebruiken, het liefst in dezelfde vorm,” aldus Visser. Ook het refurbishen van materialen zoals kozijnen past in de visie van Van Wijnen.

Minimale overlast

Renovaties zijn complexe projecten. Tijdens de renovatie van een bedrijfspand moeten de renovatiewerkzaamheden naast de bedrijfsprocessen van de klant plaatsvinden. “Meestal renoveren we op plekken waar mensen aan het werk zijn. We begrijpen dat klanten geen last van ons willen hebben. Enige overlast is onvermijdelijk maar we denken altijd mee over oplossingen om de overlast zoveel mogelijk te beperken,” aldus Visser. Opdrachten kunnen gefaseerd uitgevoerd worden, de werkvolgorde kan aangepast worden, maar Van Wijnen kijkt ook mee naar mogelijke, tijdelijke, aanpassingen in de dagelijkse routine van werknemers.
Minstens net zo belangrijk als het beperken van overlast is het voorkomen van verrassingen. Daarvoor is goede communicatie richting klanten cruciaal. Wat doen we vandaag? Wat doen we morgen?

Flevoziekenhuis

Eén van de langdurige samenwerkingen waar overlast voor de klant zoveel mogelijk wordt beperkt is de samenwerking met het Flevoziekenhuis. Al 15 jaar is Van Wijnen in het Flevoziekenhuis verantwoordelijk voor nieuwbouw, verbouw en onderhoud. Bouwen in een ziekenhuis is echt een vak apart. Flexibel meebewegen met de omstandigheden, hygiënisch te werk gaan, veiligheid prioriteren, bouwen in een ziekenhuis vraagt discipline en specialistische kennis. Van Wijnen bewijst over deze discipline en kennis te beschikken met de verbouwing van een OK-complex in het Flevoziekenhuis terwijl de operaties doorgingen.

Voorbeelden

Een ander voorbeeld van een project uit de koker van Van Wijnen is het paviljoen van duurzaamheidscollectief Circuloco tijdens de Floriade Expo 2022. Als bouwer van het paviljoen was het de taak van Van Wijnen om alle circulaire ontwikkelingen samen te brengen in één gebouw. Met behulp van zoveel mogelijk lokale makers, de omgang met duurzame materialen, maar ook in de manier van samenwerking en het contract creëerde Van Wijnen een plek waar bezoekers konden leren, ervaren en ontmoeten.

Andere Almeerse projecten in het portfolio van Van Wijnen zijn de Albert Heijn in Almere-Poort met daarboven tevens door Van Wijnen gerealiseerde appartementen, de verbouwing van Windesheim, Oasis Beach in Almere-Poort en de ‘Rooie Donders’, de rode flats in de Regenboogbuurt.

Meer informatie over de renovatie van kantoor- of bedrijfspanden door Van Wijnen Lelystad via https://www.vanwijnen.nl/renoveren-bedrijfspanden-in-flevoland/ of neem contact op met Chantal Visser.

Van Wijnen Lelystad
Chantal Visser, commercieel Manager

c.visser@vanwijnen.nl
06-23016100
www.vanwijnen.nl

Pascallaan 36A
8218 NJ Lelystad

OK complex Flevoziekenhuis
Oasis Beach Almere
Columbuskwartier Almere Poort
Windesheim Flevoland