Kor de Groot (Foto: aangeleverd)
Kor de Groot (Foto: aangeleverd)

Samen duurzaam innoveren

Bedrijfsprofiel

De Shared Service Organisatie van de Rijksoverheid (SSO-Noord) heeft stevige ambities als het gaat om duurzaamheid. Niet gek, want er ligt een enorme klimaatopgave en de datacenterdiensten die SSO-Noord inkoopt verbruiken nu eenmaal veel energie. Vandaar dat SSO-Noord graag samen met NorthC innoveert om zo de CO2-uitstoot te minimaliseren.

SSO-Noord is de Shared Service Organisatie Noord van de overheid, opgericht om inkoop- en ICT-diensten te leveren aan negen ministeries en 40 overheidsorganisaties. De organisatie bestaat uit twee service-eenheden: een inkoopuitvoeringscentrum dat inkoopdiensten levert aan de ministeries OCW en J&V, dat tevens voor alle ministeries invulling geeft aan de inkoopbehoefte aan datacentermiddelen en diensten. En ODC-Noord, een van de vier landelijk aangewezen partijen die datacenterdiensten levert aan het ministerie van OCW, overige Rijksoverheden, zelfstandige bestuursorganen en gemeenten. SSO-Noord valt onder de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW.

Kor de Groot is directeur van SSO-Noord: “De overheid heeft forse duurzaamheidsambities. Als SSO-Noord kopen wij datacenterdienstverlening in. Datacenters verbruiken veel energie. Daarom werken wij graag samen met bedrijven die samen met ons durven te innoveren om het energiegebruik naar beneden te brengen.”

Duurzaam opdrachtgeverschap

SSO-Noord is al jaren klant van NorthC. En niet maar zo een klant, zegt De Groot. “Wij willen aanjager zijn van de duurzame transitie, zoals ook staat beschreven in het Manifest Duurzaam Opdrachtgeverschap en Inkopen (MVOI). NorthC beschikt over de executiekracht om invulling te geven aan duurzame datacenterdienstverlening.”

Waterstof voor noodstroomvoorziening

Het mooiste voorbeeld daarvan is het gebruik van waterstof voor de noodstroomvoorziening in het derde bouwdeel van NorthC in Groningen. Als eerste datacenter in Europa kon NorthC deze stap zetten; SSO-Noord steunt deze ontwikkeling. De Groot is dan ook trots op dit mooie resultaat. “Normaal gesproken draait een noodstroomvoorziening op dieselaggregaten. Hoewel je maar zelden een beroep hoeft te doen op noodstroom, moet je de voorzieningen wel maandelijks testen. Daarmee verbruiken de aggregaten alsnog een aanzienlijke hoeveelheid diesel. Door over te stappen op waterstof bespaart NorthC alleen al voor de nieuwbouw in Groningen duizenden liters diesel per jaar. Het gaat dus echt wel ergens om.”

Het al bestaande deel van het datacenter maakt nu nog gebruik van de dieselgeneratoren. “Maar NorthC wil ook die vervangen door waterstofcellen zodra ze aan vervanging toe zijn”, zegt De Groot. En daar stopt de droom niet. “Hoe gaaf zou het zijn als je het hele datacenter op waterstof kunt laten draaien?”, zegt hij. Reden waarom hij samen met NorthC al in gesprek is met de Gasunie over een waterstofrotonde door Nederland. “Dit is nog toekomstmuziek, maar als je in 2030 iets wilt realiseren, moet je daar nu al over na gaan denken. Het is mooi om te zien dat NorthC er ook voor die lange termijn in zit.”

Terugleveren restwarmte

Een ander gespreksonderwerp is het terugleveren van restwarmte; iets wat sommige NorthC datacenters al doen. De Groot: “NorthC levert op enkele locaties zoals Aalsmeer, Eindhoven en Rotterdam al restwarmte. We onderzoeken nu samen of we de restwarmte aan de bedrijven hier in Groningen kunnen leveren, eventueel aangevuld met levering van warmte aan woningen. Daar komt veel bij kijken, technisch is het complex. We beseffen dat NorthC langdurige partnerships moet aangaan met klanten om de investeringen in dergelijke complexe technologie terug te verdienen. Wij willen ons daar graag voor inzetten.”

Tegelijkertijd kijkt hij continu kritisch naar het hier en nu: wat kunnen we vandaag al doen om het energiegebruik te reduceren? “In het kader van powermanagement zijn we alle servers langsgegaan om te kijken: kunnen we ze – zonder verlies aan kwaliteit – in de energiebespaarmodus zetten, waarbij de servers slechts 90% van het normale energieverbruik hebben. Dat bleek in 40 procent van de gevallen mogelijk. De besparing lijkt misschien niet zo groot, maar omdat onze schaal zo groot is, gaat het toch om behoorlijk veel energie. We besparen hiermee 220.000 KwH stroom. Ter vergelijk: om de CO2-uitstoot hiervan te kunnen neutraliseren, moeten 6.000 volwassen bomen een jaar groeien.”

NorthC Datacenters Almere
Rondebeltweg 62
1329 BG Almere

T: 088 623 3001

Tekst en beeld: NorthC