Sven Stimac vervangt Verdaasdonk als directeur Floriade

07 december 2020 12:00

Sven Stimac is de nieuwe directeur van de Floriade. Hij vervangt Peter Verdaasdonk die een aantal weken geleden terugtrad als directeur. Naast Pieter Cloo heeft de Floriade BV nu weer twee statutair directeuren.

Sven Stimac was al verbonden aan de organisatie van de Floriade BV. Volgens de gemeente heeft hij de benodigde - internationale - ervaring om ook op directieniveau zijn bijdrage te leveren aan het organiseren van de Floriade EXPO.

Daarnaast is ook ingestemd met het omzetten van de tijdelijke benoeming van Pieter Cloo als directeur naar een benoeming voor een langere periode. Pieter Cloo was in april 2020 aangesteld als directeur gedurende de afwezigheid van de heer Verdaasdonk tijdens diens ziekte. Beide directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft rondom de voordracht op meerdere momenten met de Raad van Commissarissen gesproken. Daarbij hebben we ook nadrukkelijk stilgestaan bij

de vergoeding van de directie en de vraag of die lager kan worden vastgesteld. In onze afweging om toch met het huidige voorstel van de Raad van Commissarissen in te stemmen, is de continuïteit van de Floriade-organisatie doorslaggevend. Daarnaast valt de vergoeding binnen het maximum dat in de statuten van de BV is afgesproken.