Mind at Work: coaching, training of (terug) naar school of werk

19 februari 2021 12:10

Mind at Work is in 1994 opgericht door drs. Elly Zeef als psychologisch onderzoeks- en trainingsbureau. "Onze medewerkers verzorgen begeleiding, individuele coaching, outplacementtrajecten en trainingen. Die richten zich op diensten in het HR-gebied, zoals werk-naar werk trajecten, individuele coaching en outplacement trajecten, of terug naar school of werk", vertelt Marie-Fleur Lobry, directeur-bestuurder van Mind at Work.

Mind at Work doet op dit moment veel ontwikkeladviezen die door het rijk gesubsidieerd worden via 'NL leert door'. "Iedereen in Nederland vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd kan bij een van onze loopbaanadviseurs vier gesprekken krijgen met een arbeidsmarktscan en een eindrapportage. De deelnemer krijgt zo zicht op zijn individuele morgelijkheden op de arbeidsmarkt, inclusief een helder ontwikkelplan. Mensen kunnen zich hiervoor zelf aanmelden", zegt Lobry, "dat kost de mensen niets, want wij verzorgen de subsidie-aanvraag."

Scan

Door de coronacrisis komen er veel aanvragen bij Mind at Work binnen. "Een aantal sectoren is in deze tijd hard geraakt. Werknemers die geen werk meer hebben, moeten nu veranderen van sector. Dit heeft vaak grote gevolgen voor hun loopbaan. Naar een andere sector overstappen is vaak niet makkelijk", zegt Lobry. "De mensen hebben daar niet de juiste opleiding of papieren voor. Maar gelukkig kijken werkgevers vaak naar competenties van mensen, naar hun vaardigheden en wat ze kunnen. En daar gaat het bij werk om. Deelnemers leren door deze loopbaan adviesgesprekken waar ze zelf staan in hun loopbaan en waar ze goed in zijn. De arbeidsmarktscan laat daarna precies zien wat de kansen zijn van de deelnemers. Denk bijvoorbeeld aan horeca-medewerkers die hun baan kwijt zijn en die naar de zorg willen overstappen. In de scan is dan precies te zien waar banen zijn die passen. Mind at Work heeft bij dit traject vrij veel mensen geholpen die bij Schiphol werken en hebben gewerkt. Die kloppen bij ons aan. Na ons ontwikkeladvies moeten de mensen wel zelf op zoek naar een baan, soms betekent dat een overstap naar een sector waar nu krapte is."

Outplacement

Mind at Work adviseert werkgevers bij outplacement van werknemers die naar een andere baan moeten. Hierbij komen de kosten voor de werkgever. "Het is het makkelijkste als de werknemer outplacement aankaart bij zijn werkgever. Daarna kan het bedrijf bij ons aankloppen. Dat is de gebruikelijke weg", licht Lobry toe.

De werkgever die een vraag heeft over outplacement kan simpel met Mind at Work bellen om zijn vragen te stellen. Naast outplacement zijn er meerdere tussen oplossingen. "Denk daarbij aan werkervaringsplekken of detachering. Maar meestal blijven de mensen in dienst bij hun bedrijf totdat ze een andere baan hebben. Veel werkgevers zorgen op die manier goed voor hun personeel en getuigen van goed werkgeverschap."

Trainingen en testen

In deze coronatijd geeft Mind at Work trainingen zoals 'Effectief thuiswerken' aan werknemers of teams. Lobry: "Veel organisaties hebben in deze tijd een omslag moeten maken. Met deze training voorkomen we dat mensen uitvallen door stress van het vele thuiswerken. In deze tijd wordt deze training vaak aangevraagd. Verder hebben we vrijwel alle tests - zoals de belastbaarheidsonderzoeken - in huis die nodig zijn om mensen verder te helpen."

Jongeren

Een warm hart heeft Mind at Work voor de jongeren in Almere. "Onze jongerenprojecten zijn gesubsidieerde projecten. Voor de zakelijke markt doen we commerciële opdrachten. Dat maakt de stichting hybride en door deze combinatie bijzonder. "We hebben meerdere trajecten voor jongeren. Zo is er Stage2Work, een training die op VMBO-scholen en het praktijkonderwijs gegeven wordt om via groepslessen de leerlingen voor te bereiden op hun stage. Daarbij zoeken we actief naar stageplekken. We hebben veel warme contacten met bedrijven waar we terecht kunnen. Als die stageplek gevonden is gaat de begeleiding van de stagiaire door Mind at Work door", zegt Lobry.

AlmeerKans is een project voor scholieren waarmee het op school niet lekker loopt. "Via dit project gaan de leerlingen via begeleiding van Mind at Work toch op weg naar een entreediploma op het ROC, een beroepsgerichte opleiding of naar passend werk", vertelt Lobry, "Dit traject is zo populair dat we daar wachtlijsten voor hebben. De zorgteams van de middelbare scholen melden de leerlingen bij ons aan en die teams weten ons goed te vinden." Een derde traject is Meiden met Pit! Speciaal voor meiden tussen de 15 en 27 jaar die in vaak moeilijke situaties zitten. Ook zij worden – met hun vaak ingewikkelde problematiek – weer op de rails geholpen. Lobry hoopt dat er aan Meiden met Pit! een entree-opleiding gekoppeld kan worden. "Dan bieden we de meiden nog meer perspectief."

Loopbaan

Lobry is in mei 2020 begonnen bij Mind at Work en in juli nam ze het stokje als directeur-bestuurder over van Elly Zeef. Hiervoor werkte ze onder andere bij het outplacementbureau Vedior Mobiliteitsdiensten. Ook in het sociaaldomein heeft Lobry veel ervaring en binnen de zorg. Uit die tijd nam ze haar netwerk mee naar Mind at Work. De contacten met het onderwijs in Almere zijn goed. Lobry merkt dat daar de deuren altijd open staan voor Mind at Work. "Onderwijs is in Almere een sector waar we zeker welkom zijn."

Meer informatie: www.mindatwork.org