Lichte daling WW-uitkeringen Flevoland

17 december 2020 12:30

Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland is in november licht gedaald ten opzichte van de oktober. In de arbeidsmarktregio Flevoland telde UWV in november 8.124 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 1,7% ten opzichte van oktober. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen ook licht, zo laat het UWV weten.

Na een lichte stijging in oktober is er in november weer sprake van een lichte daling van het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Flevoland. Eind november 2020 verstrekte UWV hier in totaal 8.124 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio. Dat waren er 140 minder dan een maand eerder. Net zoals in de voorgaande maanden schommelt het aantal WW-uitkeringen nog steeds licht. Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen ook licht. In vergelijking met vorig jaar steeg het aantal WW-uitkeringen in Flevoland met 1.728, ofwel 27%. In heel Nederland was de toename afgelopen jaar 21,4%.

Horeca

Ook steeg in november het aantal WW-uitkeringen in de horeca en catering. In totaal zorgden 45 extra WW-uitkeringen voor een stijging van 7,3%. Ook vanuit de sector cultuur nam het aantal WW-uitkeringen fors toe (24,8%). In de meeste sectoren was er echter sprake van een lichte daling. Zo liet bijvoorbeeld de sector uitzendbedrijven opnieuw een daling zien van het aantal WW-uitkeringen (-3,8%). Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef wederom gelijk aan vorige maand: 3,6%. Hiermee lag dit percentage ook in november boven het landelijk gemiddelde. Dit veranderde ook niet en bleef staan op 3%.

Jongeren

De werkloosheid nam toe onder alle leeftijdsgroepen. Jongeren werden helaas zwaarder getroffen want bij de krimp van de werkgelegenheid verliezen zij als eerste hun baan. Dit komt doordat zij vaker werken met een tijdelijk contract. Veel jongeren werken in de detailhandel, de horeca en de evenementenbranche. Deze sectoren werden hard getroffen. Tegelijkertijd geldt ook dat wanneer de economie weer aantrekt, de jongeren vaak de eersten zijn die hiervan kunnen profiteren.

Vacatures

In de arbeidsmarktregio Flevoland is vooral toenemende vraag naar mbo'ers binnen de beroepsgroepen 'Afbouw en onderhoud' en 'Gespecialiseerde aanneming'. In de periode januari tot en met juni 2020 ontstonden er 4.300 vacatures op mbo-niveau in de arbeidsmarktregio Flevoland. Dit is een verschil van -29% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Landelijk daalde het aantal vacatures op mbo-niveau met 25%. In 2019-2020 telde de regio ruim 15.200 mbo-studenten, dit is een toename van 3% ten opzichte van voorgaand schooljaar. Het aandeel bbl is met 23% lager dan het gemiddelde in Nederland (26%). Het aantal mbo-gediplomeerden in deze arbeidsmarktregio schommelde de afgelopen jaren rond de 4.500. De meeste mbo-gediplomeerden zijn te vinden in de richtingen Zorg, Entree, Retail en Ict.