Koopovereenkomst Alnovum wordt beëindigd

17 februari 2021 15:35

STAD CENTRUM – De gemeente beëindigd de koopovereenkomst die in 2017 is afgesloten met Seminarie B.V. Het Landelijk Bureau Bibob heeft hiertoe geadviseerd.

Het pand met de witte en zwarte toren aan de P.J. Oudweg werd gekocht door Pieter Bosma van Seminarie B.V. die er onder meer een hotel wilde vestigen. Bosma raakte daarna flink in opspraak. De gemeente startte daarom een Bibob-procedure waarbij een integriteitsonderzoek wordt uitgevoerd naar de koper. Ondanks dat het Bureau Bibob Seminarie B.V. de mogelijkheid heeft gegeven om haar zienswijze kenbaar te maken, heeft zij binnen de gegeven termijn daar geen gebruik van gemaakt.' Om die reden is nu de met Seminarie B.V. gesloten koopovereenkomst beëindigd en is de gemeente weer beschikkingsbevoegd over het pand.

Juridische procedure

Hoewel Seminarie B.V. tot op heden geen juridische procedure heeft gestart, houdt de gemeente nog wel rekening met die mogelijkheid. 'Een eventuele juridische procedure zou de mogelijkheden voor een te maken heroverweging (tijdelijk) kunnen beperken. Om die reden is er nog geprobeerd om met Seminarie tot afspraken te komen. Dat heeft echter niet geleid tot het maken van nadere afspraken.'

Toekomst

Voor de toekomst van het Alnovum wordt nu een heroverweging gemaakt. Hierbij wordt zowel de optie van (opnieuw) verkoop als van behoud als gemeentelijk vastgoed van het gebouw bekeken. In die heroverweging wordt de visie Stationskwartier Almere Centrum, alsmede de visie voor Almere Centrum ("de eeuwig jonge binnenstad") meegenomen, naast andere beleidsambities van de gemeente op bijvoorbeeld het gebied van wonen of economische ontwikkeling. Dit wordt binnenkort besproken in de gemeenteraad.

Pieter Bosma (links) proost in 2017 met de toenmalige wethouder Mark Pol. (Archieffoto: Fred Rotgans)