Fors meer Flevolandse bedrijven gestopt

15 januari 2021 14:35

In Flevoland zijn afgelopen jaar bijna 15 procent meer bedrijven gestopt dan in 2019. Dit heeft de Kamer van Koophandel bekend gemaakt in haar jaarversalg. In 2020 besloten 4176 Flevolandse ondernemers hun bedrijf te stoppen, dat zijn er 543 meer dan het jaar ervoor. Het aantal starters in de provincie bleef nagenoeg gelijk met voorgaand jaar.

Het aantal bedrijven in heel Nederland is het afgelopen jaar met 78.312 toegenomen tot 2.078.716. Dat betekent een toename van 4 procent heeft laten zien, één procentpunt lager dan het jaar ervoor, toen de groei van het aantal bedrijven nog 5% bedroeg. In 2019 waren er 9 procent meer starters en 2 procent meer stoppers dan in 2018. In 2020 waren er 3 procent meer starters (in totaal 236.589) en maar liefst 21 procent meer stoppers (159.041) dan in 2019. Vooral het hoge aantal stoppers verklaart dat er in 2020 landelijk gezien een lagere groei van het aantal bedrijven was dan in het jaar ervoor.

Flevoland

In de provincie Flevoland kwamen er 6344 nieuwe bedrijven bij in 2020. Dit aantal is nagenoeg gelijk als in het jaar ervoor. Omdat het aantal starters flink hoger ligt dan het aantal gestopte ondernemingen, is er in Flevoland in totaal een groei van 5 procent in het aantal ondernemingen. Dat ligt iets boven het landelijk gemiddelde.

Profielen

De KVK laat in het jaaroverzicht ook een drietal kenmerken van Nederlandse ondernemers zien, namelijk leeftijd, geslacht en of men wel of niet in Nederland is geboren. Enkele zaken die opvallen zijn dat het percentage vrouwelijke ondernemers met 1 procent toeneemt tot 37 procent. Het hoogste percentage vrouwen (85 procent) is werkzaam in de sector persoonlijke dienstverlening, het laagste percentage vrouwen is werkzaam in de bouw (5 procent). De toename van vrouwelijke ondernemers is relatief meer te zien in ICT en media, industrie en land- en tuinbouw. De gemiddelde leeftijd van ondernemers is net zoals vorig jaar 46 jaar.

Starters

Bij de starters blijkt een toename van het aantal vrouwelijke starters in de sectoren cultuur, sport en recreatie, industrie en logistiek. De hoogste toename is met name zichtbaar in de Industrie, waar sprake was van 29 procent meer vrouwelijke starters dan in 2019. De gemiddelde leeftijd van starters is veel lager dan die van gevestigde ondernemers, namelijk 34 jaar. Onder de starters is het aandeel niet in Nederland geboren ondernemers hoog, namelijk 23 procent versus 16 procent op het geheel.

Sectoren

Er is een onderscheid per sector op het gebied van starten en stoppen. De groei van het aantal starters is vooral te zien in de detailhandel, waar 39 procent meer starters waren te zien dan in 2019. Van afname van de het aantal starters is vooral sprake in de sectoren cultuur, sport en recreatie (-15 procent) en horeca (-18 procent). Het aantal stoppers neemt vooral toe bij ICT en media (41 procent) en de zakelijke diensten (39 procent).

(Foto: Adobe Stock)