Ferry Huurman, Rabobank Almere: "De gevolgen van corona zijn nog onzeker"

19 februari 2021 13:05

Sinds 2018 is Ferry Huurman directievoorzitter en directeur Bedrijven van Rabobank Almere. Een bekende naam en bekend gezicht voor alle Almeerse ondernemers. Reden genoeg voor Almere Zaken om een gesprek aan te gaan met Huurman over de huidige economische situatie in Almere, waarin er uiteraard een grote rol is weggelegd voor de coronacrisis: "We kunnen wel zeggen dat dit zware tijden zijn voor de meeste ondernemers. Waarbij ik denk dat de echte gevolgen nog zullen gaan komen."

Normaal gesproken is Ferry Huurman, directievoorzitter en directeur Bedrijven Almere, elke werkdag in Almere te vinden. Dat is sinds de komst van corona in Nederland in maart 2020 wel veranderd. Nu werkt Huurman vooral vanuit huis en komt hij slechts nog een dag per week naar Almere. Het werken gebeurt meer op afstand. Deze digitalisering is ook zichtbaar bij Rabobank zelf, waar ondernemers steeds vaker online hun zaken kunnen regelen of digitaal sparren met en advies krijgen van adviseurs. Een verandering die ook al voor de komst van corona begon, maar nu in een sneltreinvaart is doorgezet.

Verandering

"Op dit moment werken er ongeveer 40 mensen op onze locaties in Almere, vertelt Huurman. "Dat waren er vroeger substantieel meer, maar Rabobank heeft landelijk en regionaal verschillende veranderingen doorgevoerd. Zo wordt er nu gebruik gemaakt van veertien kringen, waarbij er per kring ongeveer vier tot acht lokale banken aangesloten zijn van de in totaal 80 landelijke lokale banken. Zo'n kring wordt samengesteld op basis van locatie natuurlijk, maar ook op basis van klantbeweging. We kijken dan naar zaken als: waar werken mensen, waar kopen ze, waar wordt er gerecreëerd, waar wordt er samengewerkt. Als je dan op Almere inzoomt, zien we dat er vanuit Almere veel meer verbinding is met Amsterdam dan met Lelystad. Daarom is Almere ook onderdeel van de kring Metropoolregio Amsterdam." De invoering van de kringen zorgde er echter niet voor dat de lokale bank minder bereikbaar werd. Huurman legt uit: "Mensen en ondernemers zijn nog steeds welkom in onze lokale vestigingen, als de corona-maatregelen dit toelaten uiteraard, maar de kring zorgt er wel voor dat onze backoffice groter is en daarmee ook meer kennis voor de klant in huis heeft. Dit kan dus betekenen dat je weliswaar contact hebt met een medewerker uit Almere, maar dat klantbediening ook deels regionaal plaatsvindt, onder de noemer shared services. Enerzijds ligt hierdoor de focus op een betere, snellere en efficiëntere klantbediening, anderzijds komt dit ook ten goede aan kostenefficiëntie voor zowel klant als bank. Maar het is ook gebaseerd op wat we van de klant zelf als wens krijgen. Steeds vaker willen klanten informatie op het moment dat hen het beste uitkomt, en op een manier die hen uitkomt. Dan is digitalisering natuurlijk een uitkomst."

Digitalisering

De digitalisering bij Rabobank was de afgelopen jaren al in gang gezet, corona zorgde echter wel voor een grote versnelling in dit proces. Huurman: "De digitale opmars is iets wat we natuurlijk in heel Nederland, bij alle bedrijven zien. Ook bij banken, en dat geldt niet minder voor Rabobank. Het is een opwaartse beweging, waarbij de dienstverlening steeds meer digitaal aangeboden wordt. Belangrijk is wel dat we hierin een goede balans blijven vinden tussen online contact en fysiek contact. Juist de mix van bricks en clicks is hierbij essentieel, omdat ze samen zorgen voor de juiste resultaten. Ik blijf het belangrijk vinden dat we ook in Almere zichtbaar en aanspreekbaar zijn, dus echt de lokale partner blijven voor de ondernemers."

Corona

Niet alleen in klantcontact is voor de directievoorzitter het effect van de coronacrisis merkbaar. Ook als het gaat om de vragen vanuit ondernemers, is er de afgelopen maanden veel gebeurd. Een situatie die volgens Huurman zorgelijk is te noemen. "Het lastige is dat de toekomst moeilijk te voorspellen is. We weten nu eenmaal niet hoe lang deze situatie nog gaat duren en wat de maatregelen en gevolgen hiervan zullen zijn de komende maanden. Wat we wel weten is dat particulieren flink wat geld gespaard hebben en ook behoorlijk wat vrije dagen. Als straks alles weer open gaat, is het echter de vraag waar en waaraan de consument dit geld gaat besteden. We kunnen wel kijken naar bijvoorbeeld China, waar het herstel van de economie na corona al wat verder is dan in Europa, en daar zien we dat de dienstensector minder snel inloopt dan verwacht. Dat wil niet zeggen dat het hier ook gebeurt, maar we moeten er wel rekening mee houden. Sowieso zullen verschillende branches in een verschillend tempo gaan herstellen. Maar ik verwacht dat de echte klappen nog gaan vallen. Dat kan bijna niet anders."

Steun

Huurman vervolgt: "Bij de eerste golf zagen we dat er bij ondernemers best wat paniek ontstond. De grote vraag hierbij was voor bedrijven hoe ze moesten omgaan met deze veranderingen. Het vroeg om in sneltreinvaart veranderingen door te voeren, samen te gaan werken en om bedrijfsprocessen op orde te brengen. Dat lukte de ene ondernemer beter dan de andere, en ook de ene branche leent zich daar makkelijker voor dan de andere branche. Natuurlijk is er ook van alles gedaan vanuit de overheid, de provincie en ook lokaal om ondernemers te steunen. Wij spelen hier als bank ook een rol bij. Zo is er bijvoorbeeld uitstel van rente of aflossing gegeven in eerste instantie, daar hebben we bedrijven goed mee kunnen helpen. Nu met de tweede fase is het nog belangrijker dat ondernemers een goed bedrijfsmodel hebben. De allerbelangrijkste vraag hierbij is: hoe levensvatbaar is een bedrijf? Ondernemers zijn vaak opportunistisch, en dat is ook de kracht van ondernemerschap. Maar het is ook de taak van de bank om positief realistisch te zijn. Niemand heeft er iets aan om over-gecrediteerd te worden, want deze schulden zullen op termijn wel afbetaald moeten worden. Als dat niet mogelijk is, maken we het probleem alleen maar groter. Dat zijn soms moeilijke gesprekken, maar we moeten realistisch zijn in haalbaarheid. Dat kan voor een ondernemer soms moeilijk zijn om te horen, dat begrijp ik. Sowieso verwacht ik dat er pas na de crisis duidelijk wordt wat de schade daadwerkelijk is. Nu is het aantal faillissementen lager dan ooit, maar dat betekent juist dat er veel bedrijven overeind blijven dankzij de steun. Op een gegeven moment houdt de steun op, komt de tijd dat de schulden afbetaald moeten worden en dat de uitgestelde betalingen alsnog moeten plaatsvinden. Pas dan gaan we zien wat de coronacrisis daadwerkelijk voor gevolgen heeft, maar ik vrees dat er onder het maaiveld nog behoorlijk wat zorgelijke situaties aanwezig zijn."

Kritiek

De kritiek dat banken met hun zware schouders meer lasten zouden kunnen dragen, vindt Huurman niet terecht. "We doen er echt alles aan om bedrijven nu, en altijd, te steunen. Maar we hebben bij de economische crisis in 2008 ook geleerd wat we juist niet moeten doen. Banken hebben buffers nodig, juist om moeilijke tijden te kunnen dragen. We zijn weliswaar kapitaalkrachtig te noemen, maar dat betekent niet dat we naar de ondergrens van wat nog financieel gezond is kunnen zakken. Het is met de lage rente momenteel sowieso lastig om marge te maken voor banken, dus ook wij moeten goed naar ons bedrijfsplan en de toekomst kijken. Maar dit geldt zeker ook voor de ondernemers waar we mee samen werken. Het is moeilijk als blijkt dat een bedrijf niet meer financieel gezond is, of niet meer gezond te krijgen is, maar we kunnen niet weglopen van de realiteit. Als het niet goed gaat als bedrijf, is het belangrijk om eerlijk tegen jezelf te zijn, eerlijk tegen je accountant en ook eerlijk tegen je bank. Ik roep daarom ook op: wees transparant. Want elke dag dat een bedrijf dit niet doet, worden de problemen alleen maar groter. Hoe eerder er openheid is, hoe eerder er inzicht komt en hulp geboden kan worden. Ik begrijp dat er schaamte kan zijn en dat het mentaal echt zijn impact heeft als het met je bedrijf niet goed gaat, maar de situatie die nu speelt heeft niets met slecht ondernemerschap te maken. Het is puur een kwestie van corona-pech."

Positiviteit

Toch merkt Huurman dat er niet alleen veel schade is door corona, maar dat er juist ook branches en bedrijven zijn die profiteren van de huidige situatie. "Gelukkig maar, want dit zorgt ook voor positiviteit en een blik op de toekomst. Supermarkten en bouwzaken doen het beter dan ooit. ICT en logistiek zijn ook branches die groeien momenteel. We zien bovendien dat ondernemers die deze lastige situatie hebben aangegrepen om te digitaliseren, of door samen te gaan werken met andere ondernemers, daar profijt van ondervinden. Deze tijd biedt juist ook de mogelijkheid voor verrassende nieuwe concepten. Landelijk gezien gaat bijvoorbeeld Hennes & Mauritz een soort Netflix-abonnement introduceren, waarbij klanten elk kwartaal tegen kostprijs kunnen bestellen. Zoiets was vorig jaar ondenkbaar, maar deze tijd zorgt voor out-of-the-box-denken en als ik zie dat ondernemers dat doen, geeft dat ook heel veel energie. Sowieso zie ik dat veranderingen steeds sneller doorgevoerd kunnen worden, ook dat is een mooie bijkomstigheid in deze tijd. Maar we moeten daar ook voorzichtig in zijn. Want ondanks de digitalisering die nodig is en snel doorgevoerd wordt, dienen we ook in staat te blijven om die persoonlijke verbinding met elkaar te kunnen maken. Dat is iets wat Rabobank ook echt zal blijven doen, zowel naar ondernemers, maar ook naar de stad zelf toe. Elk jaar stoppen we als Rabobank Almere 300.000 tot 500.000 euro "terug" in de stad. Dan gaat het om mooie projecten rondom duurzaamheid, ondersteuningen, maar ook om corona-initiatieven. Daar ben ik trots op. En het is belangrijk voor de binding van Rabobank met de stad Almere."