EEF: Duurzaam energieadvies én financiering voor ondernemers

23 oktober 2020 02:09

Bent u een ondernemer, een bestuurder van een school, non-profit organisatie, vve of sportvereniging? En bent u bezig met het verduurzamen van uw (bedrijfs)pand of een duurzaam energieproject? EEF (Energie Expertisecentrum Flevoland) helpt u hier graag bij!

 

Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) is een initiatief van de provincie. Het doel van EEF is het versnellen van de energietransitie in Flevoland. Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk of commercieel belang helpt het organisaties in Flevoland bij de ontwik-keling en realisatie van hun duurzame energie- en energiebesparingsprojecten.

 

EEF helpt ondernemers verduurzamen met de energiescan
Steeds meer organisaties zien het belang van ver-duurzamen en het zuinig omgaan met de energie die nodig is voor het pand en de bedrijfsprocessen. En dat is heel logisch. Duurzaamheid heeft de toekomst. Voor een lagere uitstoot van CO2, maar ook omdat daarmee heel gemakkelijk bespaard kan worden. Zowel geld als energie. Daarnaast wordt ook het belang om te verduurzamen steeds groter. Vanaf 1 januari 2023 moeten bijvoorbeeld kantoorpanden wettelijk minimaal energielabel C hebben. EEF helpt bedrijven en instellingen graag op weg bij verduurzaming met het maken van een energiescan.

 

Willem Enklaar is directeur bij EEF: “EEF helpt met het verduurzamen van een (bedrijfs) pand, door inzicht te geven en te ondersteunen bij de uitvoer van verschillende energiebesparende maatregelen. We kijken daarbij onder andere naar technische vraagstukken en helpen met een passende financiering. Een energiescan vormt de basis voor een op de klant, toegespitst verduurzamingsplan, dat aangeeft welke mogelijkheden er zijn én wat dit oplevert.”

 

Het unieke van deze aanpak is dat het verder gaat dan alleen een scan of het maken van een rapport. Ook bij de uitvoering biedt EEF een helpende hand. Besparen wordt zo heel gemakkelijk. Ook ondernemers die al in het bezit zijn van een energiescan kunnen ook terecht bij EEF voor ondersteuning bij een concreet plan van aanpak of financiering. Lees er meer over op www.eef-flevoland.nl/energiescan of bel ons voor informatie

 

EEF is onderdeel van Stichting DE-on
EEF is een initiatief van de provincie en onderdeel van Duurzame Energie- en Ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (Stichting DE-on). En helpt ondernemers en instellingen sinds 2014 bij de ontwikkeling, realisatie en financiering van duurzame energieprojecten. Onlangs is ervoor gekozen om onder de naam Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) verder te gaan.

 

Met de naamsverandering zorgt EEF voor een duidelijk gezicht binnen de provincie, zodat iedereen met vragen over duurzame energie- en energiebesparingsprojecten hen gemakkelijk weet te vinden. Of het nu gaat om een groot of een klein project, een kosteloos energieadvies óf hulp bij financiering, EEF helpt er graag bij. Op die manier wil de provincie drempels wegnemen die bedrijven ondervinden bij duurzame energieprojecten.

Willem Enklaar “Flevoland heeft daarmee een voortrekkersrol in Nederland, en Flevolanders mogen hier best een beetje trots op zijn!” De afgelopen jaren heeft EEF, als onderdeel van Stichting DE-on, al veel partijen succesvol kunnen helpen. Er werd succes geboekt met projecten als zonne-energie, biomassa, biogas, duurzame warmte en ledverlichting; allemaal mooie projecten waarmee de energietransitie in Flevoland in een stroomversnelling aan het komen is en waarmee de lokale economie wordt versterkt. En komt het doel waar samen met de provincie naar wordt gestreefd – een volledig CO2-neutraal Flevoland in 2050 – steeds dichterbij. 

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF) op 085-4000300.

 

Cilia de Cock: nieuwe relatiemanager EEF

Per september is Cilia de Cock in dienst getreden bij EEF. Als relatiemanager is zij eerste aanspreekpunt voor bedrijven en instellingen in Almere. “Alle bedrijven, scholen, stichtingen en instellingen in Almere kunnen bij ons aankloppen. Het mooie van duurzaamheid is dat het mes aan twee kanten snijdt. Een bedrijf bespaart tegelijk zowel financieel alsook qua energie. Ik weet dat er in een onderneming altijd duizend dingen te doen zijn en dat energie wordt gezien als weer een taak erbij. Toch is het mooi om ook op het gebied van duurzaamheid progressie te kunnen boeken. Dat is waar wij in beeld komen, zodat we de ondernemers hulp kunnen bieden.”

 

De Cock benadrukt dat de werkwijze van EEF laagdrempelig en toegankelijk is. “En het mooie is dat ondernemers die nog in november een aanvraag doen, gebruik kunnen maken van deze subsidieronde.”


Klaar voor de toekomst
Gedeputeerde Jop Fackeldey: “Ik roep alle be-drijven en instellingen in Flevoland op om gebruik te maken van de kennis die EEF heeft. Om van hun duurzame ideeën samen werkelijk-heid te maken. Zodat zij klaar zijn voor de toekomst en op een duurzame manier goed kunnen én blijven ondernemen.” Kunt u hulp gebruiken bij het ontwikkelen van uw duurzame energie- en energiebesparingsproject of heeft u financiering nodig?

 

Neem dan vrijblijvend contact op met EEF op 085-4000300 of info@eef-flevoland.nl.